5 viktiga faktorer att överväga när ni väljer leverantör

Artikel

Att strategiskt köpa in ingredienser är ett av de högprioriterade områdena för företag inom livsmedelsbranschen. Priset är fortfarande viktigt, men vi ser snarare på den totala summan än priserna för den enskilda ingrediensen. Det har blivit allt viktigare för köpare att jämföra var saker tillverkas, av vad och hur. Det går snabbt att få sitt rykte spolierat om ens ingredienser hämtas från ett oansvarsfullt företag eller genom att varorna transporteras med miljöskadliga metoder. Genom att välja en partner som kan hjälpa er på vägen, så gör ni en investering i ert företags framtid vilket besparar er mycket bekymmer.

Vi köper själva in våra ingredienser och har också gått igenom den omfattande uppgiften att jämföra olika leverantörer och ta reda på hur deras produkter passar in på våra köpares behov och se till att önskad kvalitet uppnås varje gång. Vi vill att vårt märke ska vara inköparnas sista anhalt, så att när det gäller att utvärdera en ingrediensproducent så lever vårt företag upp till högsta standard, och det bör även ni göra.

1. Pålitliga och effektiva leveranser

Det är mycket viktigt att förstå hur företag hanterar logistiken och att spåra era varor, särskilt om ni har särskilda instruktioner och fraktbehov. Först är det upp till er att kommunicera dessa behov, men det är sedan upp till företaget att sätta upp en plan för att hantera era varor. Om ni har lagret hos företaget, hur meddelar de er då när lagret börjar sjunka eller närmar sig utgångsdatumet? Om restordrar dyker upp, får ni besked om dessa och erbjuder de alternativ? Det är heller inte irrelevant hur de reagerar i oväntade situationer. Kan de förse er med en leverans med kort varsel? Ert företag kan inte bli framgångsrikt om ingredienserna inte finns tillgängliga så ni behöver se över hur leveranserna ska nå er när ni behöver dem.

2. Ansvarsfull partner

Det kan verka trivialt, men med så många distributörer, importörer, produktionsagenter och ett vimmel av andra mellanhänder och anhalter, känner ni då verkligen företaget som ni överväger att göra inköp ifrån väl? Hur länge har företaget funnits och har de bevis på sin framgång? Varifrån köper de in sina ingredienser? Hur kan de visa att de agerar ansvarsfullt under hela värdekedjan? Överväg att ta det ett steg längre och be om kundreferenser och omdömen för att få veta hur det är att arbeta med företaget.

3. Välbeprövade produkter och certifikat

Livsmedelssäkerhet är av yttersta vikt och den standard som livsmedel tillverkas efter är avgörande. Fråga om företagets insatser för att efterleva kvalitetsstandarden i landet och under hela den logistiska processen. Vad förväntar de sig från sina huvudansvariga? Fråga vilka ytterligare certifieringar de har erhållit för att skydda varorna på plats? Undersök också om specifika kostcertifieringar så som Kosher och glutenfritt finns, och se till att ni förstår nuvarande och framtida kapacitet varefter marknaden förändras och utvecklas. Ju fler kontrollmekanismer företaget har på plats, desto säkrare kan ert företag vara på att det producerar säker mat.

4. REACH-regleringen

REACH är en reglering inom Europeiska Unionen, antagen för att förbättra säkerheten för människors hälsa och miljön vad gäller de risker som kan uppstå med kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften hos EU:s kemikaliebransch.

Den undantar uttryckligen ämnen som används i mat från registreringsomfattningen, och tar i synnerhet med befintliga livsmedelsregleringar och säkerhetsbedömningar i beräkningen. Emellertid ska matmixar och brödingredienser, vilka införlivas i en sammansatt ny produkt av industriella eller hantverksbagare, anses falla inom CLP-regleringens ramar. Som en följd av detta kan en del livsmedelsmixar och brödingredienser klassificeras som riskabla och märkas därefter när de uppfyller kriterier för klassificeringen och när de säljs mellan företag.

Även om majoriteten av ingredienser som behövs i bageribranschen är fria från REACH-regleringar, så kan många ämnen för rengöring och underhåll hamna i reglerade kategorier. Därför är det viktigt att se till att leverantören har gjort registreringarna och klarar att importera önskade kemikalier till EU även efter 1 juni 2018, då striktare REACH-regleringar träder i kraft.

5. Partnerskap förstärker produktutvecklingen

En stark relation gynnar båda parter. Ni vill att era leverantörer bekräftar att er verksamhet är viktig för dem, så att de gör allt de kan för att förse er med bästa tänkbara service. Den här responsen skapar ni mer sannolikt genom att visa er leverantör hur viktiga de är för ert företag. Och ju bättre leverantören känner till er verksamhet, produkterna ni tillverkar och i synnerhet de behov ni försöker tillgodose med deras ingredienser, desto mer sannolikt är det att ni verkligen kan utveckla era produkter tillsammans.

Att hitta rätt partner i ett samarbete är en process som kräver noggranna genomgångar och övervägande för att ni ska finna en perfekt matchning. Er framgång beror på andras framgång och noggrannhet, så var inte rädda för att gå igenom alla dessa områden med er nästa potentiella samarbetspartner. 

Läs mer om saker man ska ta reda på när man väljer leverantör och ladda ner artikeln:

 
 
Ämnesområden:  Bageri Livsmedelsindustri