Lagerhantering och logistik 

Vi har kontroll över leveranskedjan hela vägen från inköp till omsorgsfull förpackning och tillförlitlig leverans. Vi säkerställer att våra produkter är säkra att hantera, transportera och använda. 

De stora volymerna bidrar till kostnadseffektiva leveranser. Produkterna levereras flexibelt från våra lokala lager i Danmark, Norge och Sverige.

Leveranstiden kan anpassas efter kundens produktion för att inte ta upp onödigt lagerutrymme. Vi tar givetvis också hand om alla tillstånd och dokument i anslutning till leveransen.

Kontakta oss

Algol Chemicals AB

+46 10 496 9400