Kemisk industri

Ett omfattande sortiment

Algol Chemicals har ett omfattande sortiment av industrikemikalier för olika industribranscher. Våra experter hjälper dig att hitta de råvaror som lämpar sig för din produktion.

Våra flexibla logistik- och lagertjänster garanterar pålitliga leveranser. Dessutom utför vi REACH-registreringar av kemikalier som importeras från länder utanför Europa.

 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.