Övriga tjänster

Algol Chemicals är mer än bara råmaterial och logistik. Våra experter är specialiserade på olika industrigrenar och rådgivning är en viktig del av deras arbete.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Specialist support om korrekt hantering, användning och förvaring av produkterna.
  • REACH-konsultering.
  • Avhämtning, återvinning och kassering av containrar och transportbehållare.
  • Tappning.
  • Private Labelling.

Vi berättar gärna mer om våra specialisttjänster.

Kontakta oss

Algol Chemicals AB

+46 10 496 9400

Algol Chemicals Oy

+358 9 50991