Återvinningstjänst för ammoniak och utbildning

Återvinningstjänst

Ansvar är en mycket viktig del av vår verksamhet och därför vill vi att återvinningen av ammoniak ska hanteras rätt. I vår återvinningstjänst ingår leverans och transport av tomma behållare samt återvinning av ammoniak för återanvändning.

Utbildning

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning i säker hantering, användning och förvaring av produkter.

Ammoniakhantering kräver särskild omsorg och försiktighet och vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder med detta.

I ammoniakutbildningen som leds av våra experter ingår, bland annat, följande ämnen:

  • grundläggande information om ammoniak och dess egenskaper
  • säker hantering, transport och förvaring av ammoniak
  • nödvändig säkerhetsutrustning
  • potentiella risker
  • första-hjälpen-instruktioner i händelse av olycka.

kontakta oss