Berättelse och mål 

 

Algol Chemicals tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser.

Vi förenar industriråvarornas tillverkare och kunder. Därtill erbjuder vi skräddarsydda leveranslösningar, tjänster och sakkunskap. Vi anskaffar våra produkter globalt och betjänar våra kunder lokalt. Våra globala partners Reach-registrerade produkter levereras till våra kunder från lokala lager. 

Årligen ansvarar vi för cirka 40 000 produktleveranser. Vi erbjuder tjänster för mer än 3 000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Indien.

Algol Chemicals hör till den finländska Algolkoncernen. Algols verksamhet etablerades i Helsingfors år 1894. Idag är den internationella diversifierade koncernen Algol fortfarande ett finländskt familjebolag. Läs mer om koncernbolaget: www.algol.fi.

Vår historia: Our key events (öppnas till en ny flik).

 

Våra värderingar

Vi delar samma värderingar med vårt moderbolag Algol. Våra värderingar har utvecklats till sin nuvarande form under vår långa historia och av vår starka företagskultur. De speglar vår nuvarande verksamhet, men samtidigt de utmanar oss att ta våra värdebaserade åtgärder ytterligare för att bekräfta att vår förmågan är i linje med våra partners förväntningar samt i enlighet med utvecklingen av vår miljöutveckling.

Ansvarstagande 

Vi är måna om våra kunders och samarbetspartners framgång. Vi tar ansvar för våra egna handlingar och för Algols framtid. 

Samarbete 

Vi jobbar tillsammans, både som team och i relation till alla externa intressenter. Samarbetet kännetecknas av entusiasm, respekt och engagemang. 

Utveckling 

Vi tror på kontinuerlig förbättring. Vi är smidiga, flexibla och öppna för nya idéer.

Kontakta oss