Ammoniak

Lösningar för kylindustrin

Vår gedigna erfarenhet av lösningar för kylindustrin och vår förståelse för branschens utmaningar hjälper oss att hitta de bästa lösningarna för just dina kylbehov. Vårt sortiment omfattar ammoniak och köldbärarlösning samt oljor och smörjmedel för underhåll av kylanordningar.

Vi erbjuder också en återvinningstjänst för ammoniak, inklusive leverans av tomma kärl samt transport och korrekt återvinning av ammoniak. Dessutom tillhandahåller vi utbildning om säker hantering av ammoniak. 

De egenskaper som krävs av värmeöverföringsvätskor varierar beroende på produktionsprocessens krav. Val av fel produkt kan leda till systemskador. Läckage till följd av korrosion eller av en trasig tätning kräver ofta omfattande reparationer. Därför lönar det sig att noggrant välja värmeöverföringsvätska.

I vårt breda sortiment av värmeöverföringsvätskor hittar du rätt alternativ och ett passande tekniskt stöd för alla dess tillämpningar. Våra experter hjälper dig att välja den produkt som bäst lämpar sig för ditt syfte. Du kan utnyttja Algol Chemicals starka industriella expertis och marknadsledande expertis inom värmeöverföring.

En värmeöverföringsvätska som valts rätt fungerar korrekt, håller i lång tid och äventyrar inte processutrustningens funktion.

 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.