Lagring på tank

Algol Chemicals erbjuder lagring på tank för flytande kemikalier samt därtill hörande logistiktjänster.

Vid våra anläggningar i Finland och Sverige står ett antal lagringstankar för olika ändamål, inklusive och förpackningsmöjligheter till förfogande. Vårt serviceerbjudande omfattar även konkurrenskraftig frakt, tulldeklarering, uppgöring av säkerhetsdatablad, samt etikettering, allt enligt kundens särskilda önskemål.

Ifall vi inte kan tillfredsställa era specifika behov med vår nuvarande utrustning, är vi även villiga att diskutera installering av kund-specifika tankar och redskap, för att ge den service som ni behöver.

Våra anläggningar är ISO-certifierade och lyder under strikta säkerhetsnormer. Våra anställda är experter på att hantera ett brett sortiment av olika kemiska råvaror. Vi skyddar er integritet, era immateriella rättigheter, recept och kundinformation.

Med vår tanklagring garanterar vi tillförlitlighet, hög kvalitet och hållbarhet.