Vi betjänar i alla steg i leveranskedjan

Vår leveranskedja sträcker sig från anskaffningar till omsorgsfull packning och pålitliga transporter. Vi säkerställer att produkterna som vi levererar är säkra att hantera, transportera och använda. Stora volymer skapar kostnadseffektivitet för våra transporter. Vi levererar produkterna smidigt från våra lokala lager i Pennala och Åbo vid behov.

Anpassade leveranstider möjliggör produkternas leverans i takt med kundernas produktionsbehov. På det viset tar produkterna inte upp något extra lagerutrymme. Vi tar givetvis också hand om alla tillstånd och dokument i anslutning till leveranserna.

Till vårt sortiment hör olika kemikalieprodukter för industrins produktionsprocesser. Vi betjänar företag inom flera olika branscher. Vi har kunder bland annat inom livsmedelsindustrin, jordbruket, gruvindustrin och den kemiska industrin, metallproduktionen och textilindustrin. Därtill har våra kunder verksamhet bland annat inom plast- och gummiindustrin, byggande, miljöteknik, beläggningar eller kosmetik och hygien. 

Egen produktionsanläggning i Kvarntorp

Algol Chemicals är en heltäckande leverantör av ammoniak i Norden. Våra produkter används i alla typer av industrier och användningsområden.

Vår modern produktionsanläggning ligger i Kvarntorp, Sverige. Det är ett strategiskt läge för vår nordiska marknad som möjliggör både landsvägs- och järnvägstransporter. Vi kan garantera leveranser som uppfyller dina krav i fråga om både kvalitet och kvantitet.

Lagring och packningstjänst i Åbo

Till affärsområden av vårt verksamhetsställe i Åbo hamn hör frakttillverkning, bulk-breaking samt lagring. Därtill erbjuder vi uthyrningstjänster för behållare på området. Läget möjliggör både land- och sjötransport.

Vår verksamhet är ISO-certifierad och vid allt vi gör följer vi både säkerhetsstandarder på hög nivå och krav som REACH- och kemikalielagstiftningen ställer. Vi ordnar säkerhetsövningar regelbundet tillsammans med räddningsverket.

Kontakta oss