Kraftverk

Expertlösningar för kraftverk

Vår portfölj innehåller ett brett sortiment av produkter för rening av rök- och avgaser och hantering av avloppsvatten.

Algol Chemicals bidrar till livskvaliteten och miljöns tillstånd genom att leverera kemikalier för olika ändamål, t.ex.:

  • Minskning av kväveoxider i rökgaser från förbränningsanläggningar: ammoniakgas.
  • Ammoniakvatten som vi tillverkat vid produktionsanläggningen i Kvarntorp.
  • Urealösningar.
  • Syror, baser, neutraliseringskemikalier.

 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.