Vattenbehandling

Miljötekniska lösningar

Miljöteknik är utformad för att underhålla, övervaka eller minska de negativa miljöeffekterna och resursförbrukningen som uppstår vid användningen av befintlig teknik.

Vår portfölj innehåller ett brett sortiment av kemikalier för hantering av process- och avfallsvatten. Vi har expertis inom biobränslen och om hantering och återvinning av bioavfall. Vi erbjuder även produkter för marksanering och för vägunderhåll, inklusive miljövänliga lösningar för snösmältning och halkbekämpning på vägarna samt dammbindning.

Vattenbehandling

Vi har ett brett sortiment av vattenbehandlingskemikalier från uppskattade europeiska leverantörer. Vi erbjuder även teknisk rådgivning, till exempel när det gäller användning och lagring av produkterna. 

Vår portfölj innehåller bland annat förtjocknings- och desinfektionskemikalier, biocider samt produkter för mellanlagring och pH-reglering osv. 

Lösningar för vinterunderhåll av vägar

Vid sidan av traditionellt salt har man utvecklat organiska föreningar, såsom kaliumformiat, som minskar miljöproblemen med anknytning till traditionella salter och som fungerar utmärkt även under kallare förhållanden. Kaliumformiat smälter is och snö snabbt och på ett effektivt och miljövänligt sätt. Det är kloridfritt och klassificeras som ofarligt för miljön. 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.