Berättelse och mål 

Algol Chemicals tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser.

Vi förenar industriråvarornas tillverkare och kunder. Därtill erbjuder vi skräddarsydda leveranslösningar, tjänster och sakkunskap. Vi anskaffar våra produkter globalt och betjänar våra kunder lokalt. Våra globala partners Reach-registrerade produkter levereras till våra kunder från lokala lager. 

Årligen ansvarar vi för cirka 40 000 produktleveranser. Vi erbjuder tjänster för mer än 3 000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Indien.

Historia

Algol Chemicals ingår i Algolkoncernen. Algol grundades år 1894, när den tyskfödde entreprenören Albert Goldbeck-Löwe etablerade en agentur i Helsingfors för att förse den finska industrin med metaller, industrikemikalier och byggmaterial. 1899 rekryterade Goldbeck-Löwe sin kusin Ludolf Bargum, som blev delägare 1914. Familjen Bargum har ägt Algol sedan dess.

Algolkoncernen fortsätter att utvecklas med inriktning på kontinuitet och långsiktigt ägande. Sedan 2012 leds koncernen av Alexander Bargum, barnbarnsbarn till Ludolf Bargum. Algol är en mångsidig och multisektoriell partner i internationell handel och verkar för en hållbar framtid. Läs mer om Algolkoncernen på www.algol.fi.

Algol Chemicals History

Våra värderingar

Vi delar samma värderingar med vårt moderbolag Algol. Våra värderingar har utvecklats till sin nuvarande form under vår långa historia och av vår starka företagskultur. De speglar vår nuvarande verksamhet, men samtidigt de utmanar oss att ta våra värdebaserade åtgärder ytterligare för att bekräfta att vår förmågan är i linje med våra partners förväntningar samt i enlighet med utvecklingen av vår miljöutveckling.

Ansvarstagande 

Vi är måna om våra kunders och samarbetspartners framgång. Vi tar ansvar för våra egna handlingar och för Algols framtid. 

Samarbete 

Vi jobbar tillsammans, både som team och i relation till alla externa intressenter. Samarbetet kännetecknas av entusiasm, respekt och engagemang. 

Utveckling 

Vi tror på kontinuerlig förbättring. Vi är smidiga, flexibla och öppna för nya idéer.

Kontakta oss