Algol Chemicals Oy:s administration

Förverkligandet av Algol Chemicals Oy:s goda styrning stöds av Algolkoncernens gemensamma affärsprinciper (Code of Business Conduct).

Bolagets näringsgren: Partihandel med industrikemikalier.

Verkställande direktör

Kalle Kettunen, DI, MBA.

Algol Chemicals styrelse 

 • Leif Frilund, DI. Verkställande direktör för Walki-koncern från 2007.
 • Johan Grön, TD. Medlem i Gasum Oy:s ledningsgrupp, som ansvarar för biogas, tidigare bland annat i Outotecs ledningsgrupp.
 • Petri Helsky, DI, EM. Tidigare verkställande direktör för Suominen Oyj och arbetserfarenhet av bland annat skogsindustrin och den kemiska industrin.
 • Joakim Flinck, M. Sc. (Econ.). Deputy CEO & Group CFO, Algol Group. 
 • Som styrelseordförande verkar Algolkoncernens verkställande direktör Alexander Bargum.

Styrelsens uppgifter innebär bland annat 

 • utnämning av bolagets verkställande direktör; ärenden i anslutning till belöning av högsta ledningen
 • belöningssystem (inom de gemensamma ramarna som koncernen ställt)
 • strategiska mål för verksamheten på kort och lång sikt samt deras uppföljning och ingrepp i avvikelser
 • årliga ekonomiska mål, med hänsyn till förväntningarna som ägaren ställt, samt deras uppföljning och ingrepp i avvikelser
 • analys och uppföljning av risker och möjligheter i anslutning till affärsverksamheten
 • regelbunden kontakt med både verkställande direktören och bolagets övriga operativa ledning
 • initiativ om investeringar enligt strategin och deras beredning för moderbolagets behandling
 • ärenden som gäller intressentgrupper (såsom kundtillfredsställelse, utveckling av huvudmannaportfölj, personalärenden osv.)
 • övervakning av hur principerna och anvisningarna definierade av moderbolagets styrelse följs.

Algol Chemicals dotterbolag

Algol Chemicals har dotterbolag som är verksamma i flera länder. Dotterbolagen följer både gemensamma tillvägagångssätt och lagstiftningen i det ifrågavarande landet. Algol Chemicals dotterbolag är

 • Algol Chemicals AB (Sverige)
 • Algol Chemicals AS (Norge)
 • Algol Chemicals ApS (Danmark)
 • Algol Chemicals OÜ (Estland)
 • Algol Chemicals SIA (Lettland)
 • UAB Algol Chemicals (Litauen)
 • IOOO Algol Chemicals (Vitryssland)
 • TOV Algol Chemicals (Ukraina)
 • Algol Chemicals India Pvt. Ltd. (India)