Industrikemikalier för flera olika branscher

Vi betjänar företag inom flera olika branscher. Vi har kunder bland annat inom livsmedelsindustrin, jordbruket, gruvindustrin och den kemiska industrin, metallproduktionen och textilindustrin. Därtill har våra kunder verksamhet bland annat inom plast- och gummiindustrin, byggande, miljöteknik, beläggningar eller kosmetik och hygien. 

Till vårt sortiment hör olika kemikalieprodukter för industrins produktionsprocesser. Vi utvecklar aktivt vår produktportfölj och vårt tjänstenätverk.

Välj först en produktkategori nedan, varefter du kan söka våra produkter.

produktkategori