Tillverkningsavtal

Kemiska blandningar och spädningar 

Vi erbjuder kundanpassade, skräddarsydda packningstjänster för kemikalier. Dessa avtalstjänster omfattar packningsarbetet, design och inköp av etiketter och etikettklistringen samt pallstaplingen och lagringen. 

Utöver packningstjänster erbjuder vi avtal för tillverkning av kemiska blandningar och halvfabrikat. Vårt lagrings- och packningsområde för kemikalier omfattar flera lagerkärl av olika storlekar. Vår moderna blandnings- och packningsutrustning är flexibel när det gäller att uppfylla kundernas olika krav på blandning och packning. 

Vår verksamhet är ISO-certifierad och i allt vårt arbete följer vi både säkerhetsstandarder på hög nivå och de krav som REACH- och kemikalielagstiftningen ställer.