Metallbehandling

Ytbehandling av metallprodukter

Vi har ett brett sortiment av produkter för metallindustrin och processkompetens för alla behov. I vårt sortiment hittar du kemikalier för ytbehandling av metall och hantering av processvatten.

Vi ger dig state-of-the-art produkter och kompetens av internationella och välkända tillverkare av ytbehandlingsmedel för metall. 

Vårt sortiment och vår expertis omfattar bl.a. följande områden:

Bearbetning & tillverkning

 • Bearbetningsvätskor
 • Avfettningsmedel för Industritvättmaskiner
 • Lösningsmedel

Industriell målning

 • Basiska och sura avfettare
 • Förbehandling för våt- och pulverfärg
 • Ytomvandlande beläggningar och passiveringar
 • Färgborttagning och färgavskiljning

Elektrolytisk ytbehandling

 • Avfettare, betvätskor och tillsatser
 • Processkemikalier för korrosionsskyddande, dekorativa och funktionella skikt
 • Anoder, organiska och inorganiska salter

Varmgalvanisering

 • Avfettare, syror och tillsatser för betning
 • Flussalter och flusstillsatser
 • Passiveringar

Värmebehandling

 • Vattenfri ammoniak
 • Avfettningsmedel för Industritvättmaskiner
 • Skydds- och säkerhetsutrustning

Processkontroll och avfallsbehandling

 • Utrustning för dosering och fördelning
 • Filterpumpar och oljeseparatorer
 • Regenereringsutrustning för syra och fluss
 • Kemikalier för behandling av avfallsvatten

Våra långa relationer med Europas bästa tillverkare och över 300 standardleverantörer säkerställer att vi kan erbjuda våra egna kunder de bästa produkterna på marknaden. 

 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.