Förpackningslösningar och tillverkningsservice

Blandning  och utspädningstjänster

Algol Chemicals ger dig skräddarsydda förpackningslösningar med märkta kundetiketter, samt tillverkning och förpackningstjänster, baserat på dina specifika krav. Vi blandar, utspäder, förpackar, märker och lagrar produkter för dig enligt dina behov.

Dessa avtalstjänster omfattar

  • packningsarbetet
  • design och inköp av etiketter
  • etikettklistringen
  • pallstaplingen och lagringen. 

Kontrakterad tillverkning och förpackning kan spara pengar på ett antal sätt. Det minskar kostnaderna för att ha produktionsanläggningar, köpa råvaror, anställa arbetskraft och se till att lagstiftningen följs. Utan oro och kostnader kring utrymme för råvaror, tillverkning, förpackning och lagring, kan du fokusera dig på ditt företags kärnverksamhet.

Utöver packningstjänster erbjuder vi avtal för tillverkning av kemiska blandningar och halvfabrikat. Vårt lagrings- och packningsområde för kemikalier omfattar flera lagerkärl av olika storlekar. Vår moderna blandnings- och packningsutrustning är flexibel när det gäller att uppfylla kundernas olika krav på blandning och packning.

Våra anläggningar har olika blandnings- och förvaringsbehållare samt förpackningsutrustning för olika behov. Ifall vår nuvarande utrustning inte skulle kunna uppfylla dina specifika krav, kan dedikerad utrustning installeras för att möta dina krav.

Algol Chemicals produktionsanläggningar är ISO-certifierade och upprätthåller strikta säkerhetsstandarder utan även kraven i REACH och kemikalielagstiftningen. Vår personal är experter på hantering och användning av ett brett utbud av olika kemiska råvaror. Vi skyddar konfidentialiteten av dina immateriella rättigheter, recept och kundinformation.

Med våra löntillverknings- och förpackningstjänster erbjuder vi tillförlitlighet, hög kvalitet och hållbarhet.