Vilka egenksaper kräver du av dina textilier?

Artikel

Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns att tillgå eller de egenskaper som krävs för ett visst syfte? Egenskaper för det avsedda syftet är ofta det alternativ som förorsakar minst belastning på miljön.

”Varför kräva att en ytterjacka ska stå emot vatten och lera lika bra som tältet du använde när du var ute och campade? Vårdkläder och andra arbetskläder – som används för att skydda användaren från potentiellt farligt spill eller för att förhindra att man blir genomblöt när det regnar kraftigt – måste sannolikt vara mer vattenavvisande och tvättas oftare.”

Perfluorföreningar, eller PFC:er, har oslagbara egenskaper för nästan allt upptänkligt utomhus- och skyddsmaterial. Nackdelen är att PFC:er är mycket persistenta och många av dem har visat sig ha en hög bioackumulativ potential. När de väl hamnat i miljön stannar de kvar där länge. Långkedjade PFC:er ackumuleras i människokroppen via näringskedjan och genom direkt exponering. Det finns en viss oro för att PFC:er är hepatotoxiska, reproduktionstoxiska och cancerogena.

De PFC:er som erbjuds idag av ledande företag som Archroma, med sin kortkedjade C6-baserade Nuva® N-serie, har utvecklats för att eliminera PFOA (perfluoroktansyra), en tillverkningsbiprodukt som är oönskad eftersom den har potential att stanna kvar i miljön. Dessutom har de första helt fluorfria medlen för vattenavvisande behandling utvecklats, t.ex. Archromas Smartrepel®. Egenskaperna hos de här produkterna ger ännu inte samma beständighet som PFC:er men de är ett bra och hållbart alternativ för användningsområden, där mindre är bra nog.

 
Ämnesområden:  Textilindustri