Säkerheten i första rummet hos Algol Chemicals i Kvarntorp

Artikel

Vår anläggning i Kvarntorp fungerar både som produktionsanläggning och som terminal för kemikalier. Vi har erhållit Seveso-klassificering eftersom anläggningens primära funktion är att hantera vattenfri ammoniak. Inom anläggningen fylls behållare och cylindrar med vattenfri ammoniak för distribution.

Dessutom tillverkar och distribuerar vi ammoniaklösning. Kvarntorp erbjuder även ISCC PLUS certifierad Standard ammoniak samt ammoniaklösning, båda kvaliteter med ett avsevärt minskat CO2-fotavtryck. Mer information om ISCC PLUS certifierad Standard ammoniak och ammoniaklösning i vår artikel.

"Vid produktionsanläggningen i Kvarntorp står säkerheten alltid i första rummet. Vi är medvetna om vikten av att upprätthålla en säker miljö för våra kunder, partners och transportörer", säger Johan Molin, Platschef.

"Säkrast möjliga hantering av våra produkter är en avgörande aspekt – och gäller genom hela leveranskedjan, från Kvarntorp till slutanvändaren. För att uppfylla detta åtagande håller vi utbildningar om säker produkthantering och utför inspektioner hos våra kunder", Molin säger.

Förbesiktning erbjuds före första leveransen

Eftersom vi hanterar ammoniak – en kemikalie som är förknippad med mycket hög risk – erbjuder vi våra kunder av ammoniak och ammoniaklösning en förinspektion/revision av deras lokaler före första leveransen.

Vi följer Cefic-riktlinjerna vid förinspektionen, det för att garantera säkerheten för såväl våra kunder som de fordonsförare som ansvarar för lossningen.

Kontinuerlig utbildning erbjuds

Du har alltid tillgång till vår support och expertis. Vi erbjuder våra kunder bland annat följande utbildningar och utrustning:

- Anvisningar för säker hantering av våra behållare och cylindrar. 
- Säkerhetsutbildning i hantering av ammoniak och ammoniaklösning.
- Säkerhetsutrustning i samband med ammoniak och ammoniaklösning.

Ammoniakutbildning hos våra kunder

Hållbarhet i allt vi gör

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att säkerställa att vår leveranskedja fungerar säkert och i enlighet med alla krav. Vi är väl medvetna om vår viktiga roll som kemikalieleverantör och att vi har ett övergripande ansvar för leveranskedjan.

- Våra ledningssystem uppfyller kraven i standarderna ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001: 2018, tillsammans med den kemiska industrins initiativ Responsible Care.
- Algol Chemicals AB har en ISCC PLUS-certifiering för återförsäljare med lager sedan maj 2023.
- Hållbarhetsbedömningssystemet EcoVadis.
- Uppförandekod, definierad för Algol Chemicals och för våra leverantörer.
- Definierad utvärderingsprocess för underentreprenörer och leverantörer.
- Åtagande att uppfylla kraven i REACH.