Linolja – en viktig råvara i flera branscher

Artikel

Ursprunget till den blomstrande linoljeindustrin i Belgien är nära kopplad till linnetextilindustrin, den ursprungliga orsaken till att man odlade lin i området.

Linfröna krossas för att utvinna linolja till färg- och kemikaliebranschen, tryckfärg, linoleum m.m. Restprodukten, linfrökakor, används som djurfoder och anses fortfarande vara en värdefull fodertillsats. Den växande ekonomiska betydelsen av linoljeproduktion, tillsammans med förädling av de olika linarterna, har lett till det finns artvarianter av lin vars frön har ett oljeinnehåll på över 40 %.

De linfrön som används i europeisk produktion kommer framför allt från Kazakstan och Kanada.

Raffinerad linolja

Raffinerad linolja är en ren, okokt linolja som har värmestabiliserats för vidare värmebehandling under  produktion av harts, lacker, polymeriserad linolja och andra bindemedel. Den linoljeleverantör som Algol Chemicals använder, Scaldis, driver ett raffinaderi med kontinuerlig drift av typen ”De Smet”, där oljan raffineras i tre steg. Det första steget är avslemning genom centrifugalseparation, följt av blekning genom kontakt med blekjord, och slutligen neutralisation genom destillation.

Raffinerad linolja processas ofta vidare, i processer där olja polymeriseras eller sampolymeriseras till en lack eller harts.

Kokt linolja

Kokt linolja produceras genom polymerisering av rå linolja vid måttliga temperaturer under kontrollerad oxidering, i kombination med katalysatorer (sickativ, eller torkämnen).

Den kemiska introduktionen av syre i oljan ökar dels reaktiviteten med pigment, men ger framför allt en förbättrad och mer förutsebar torktid (12 till 24 timmar). De huvudsakliga användningarna för kokt linolja är behandling och konservering av trä, men det kan även användas som rostskyddsmedel av metall, för att göra betong och klinker vattentäta, som primer eller grundfärg, liksom i kitt och spackel.

Polymeriserad linolja

Polymerisering av raffinerad linolja, som görs vid höga temperaturer och under vacuum, bevarar färgen och ger linolja med högre viskositet. Vidare behandling av raffinerad linolja ger oljor med låg och medelhög viskositet. Dessa behandlade linoljor har utmärkta egenskaper för pigmentvätning och dispersion.

Polymeriserade linoljor en aktiv ingrediens i olika beläggningsprodukter. De kan användas i traditionella golv- och trälacker, lack- och husfärger för att förbättra viskositet, glans och hållbarhet. Linoljor med låg viskositet kan delvis ersätta raffinerade oljor som startmaterial, och därigenom minska processtiden vid produktion av alkydhartser och -lacker. Linoljor med hög viskositet kan användas som bindemedel i grundfärger och andra matta färger samt som tillsats i tryckfärg för heatset-tryckning för att förbättra torkning och vidhäftning.

Scaldis-Ruien

Algol Chemicals leverantör av linolja, Scaldis-Ruien, började krossa linfrön i början av 1900-talet. Tack vare en kontinuerlig utveckling och ett tydligt fokus på att behandla linfrön, linolja och biprodukter är Scaldis idag ansett som att vara en av de ledande producenterna och leverantörerna av dessa råvaror till färgindustrin.

Scaldis har arbetat hårt för att optimera sin produktion när det kommer till kostnadseffektivitet, leveransförmåga och en konsekvent kvalitetsnivå. Fabriken intill floden Schelde (Scaldis på latin) är enkel att nå med pråm. Både råvara och slutprodukter distribueras kostnadseffektivt från leverantörer och till kunder. Linfröerna transporteras längs floden med pråmar som lastar över 1 000 ton. Tillgång till flera linfrösilos gör att de kan hålla kvaliteten konstant, trots att det kan finnas skillnader mellan olika linfröskördar med olika ursprung. Kvaliteten och prestandan övervakas konstant av ett uppkopplat övervakningssystem.

 

Erfarenhet

Mer än 100 år

Linolja

25–30 kiloton per år

Exporterar till

65 länder globalt

5 NIR kontrollpunkter för kvalitet

Produktflöde, interna kontroller, slutprodukter

Användningsområden

Till exempel tryckfärg, alkydhartser, linoleum, tätningsmedel, färger.

Polymeriserad linolja

Alla viskositeter från 0,75 P till 450 P

Tabell 1. Scaldis i siffror

 

Algol Chemicals har haft ett nära samarbete med Scaldis-Ruien sedan 1990. Vi känner väl till deras produktkvalitet och deras aktiva och kundfokuserade arbetssätt. Linolja är ett bra miljöval eftersom ursprunget är förnybara råvaror. Det är biologiskt nedbrytbart, förutom kokt linolja som ändå är ofarligt.

Med hjälp av linoljebaserade produkter som AlgolinTM kan traditionella kreosotbaserade träbehandlingar ersättas med mycket säkrare alternativ.

 

 

 
Ämnesområden:  Färger