Hållbara textilier

Artikel

Textilindustrin är den äldsta branschen inom tillverkningsindustrin. Det är en mångfacetterad och heterogen sektor som omfattar hela produktionskedjan från omvandling av natur- och syntetfibrer (som bomull, ull och olja) till slutanvändarprodukter, som kläder, hushållsartiklar och industriella textilier.

Sett till handelsintensiteten är textil och konfektion världens näst största näringsgren (439,1 miljarder USD i februari 2018) och står för 5 procent (2016) av världens export. Trots att en stor del av textiltillverkningen har flyttats från Europa till Asien är textilsektorn fortfarande en viktig del av den europeiska tillverkningsindustrin. 2013 fanns det, enligt senaste tillgängliga strukturdata, 185 000 företag som sysselsatte 1,7 miljoner människor och omsatte 166 miljarder euro. Textil- och konfektionssektorn svarar för 3 procent av det totala förädlingsvärdet och för 6 procent av den totala sysselsättningen inom tillverkningsindustrin i Europa.

Det finns en stark koppling mellan textilier och miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Tidigare fokuserade tillverkare och återförsäljare främst sina insatser på att förbättra de sociala aspekterna inom textilindustrin, t.ex. att införa justa arbetsförhållanden, ställa sociala krav, införa minimilöner, garantera arbetssäkerhet och förbjuda barn- och tvångsarbete etc.

Men med åren har oron för textiliernas miljöpåverkan ökat. Enligt en EU-studie (EIPRO) ansvarar konfektionsindustrin ensam för 2 till 10 procent av EU:s livscykelpåverkan. Därför rankas textilier som nummer fyra bland de produktkategorier som har störst miljöpåverkan, efter mat och dryck, transport och bostäder. Textiliernas miljöpåverkan varierar avsevärt beroende på vilken typ av fibrer plagget är tillverkat av. Men, det handlar i regel bland annat om:

- energianvändning, växthusgasutsläpp, utsläpp av näringsämnen (vilket leder till övergödning) och ekotoxicitet från tvätt (vattenuppvärmning och tvättmedel) och färgning av textilier;

- energianvändning, resursutarmning och växthusgasutsläpp från framställning av synterfiber från fossila bränslen, t.ex. polyester och nylon; betydande vattenanvändning, toxicitet från användning av gödningsämnen, bekämpningsmedel och växtgifter,

- energianvändning och växthusgasutsläpp kopplat till framställning av gödningsämnen och bevattningssystem relaterade till produktion av fibergrödor, t.ex. bomull;

- vattenanvändning, toxicitet, farligt avfall och spillvatten kopplat till framställningsfasen, däribland förbehandlingskemikalier, färgmedel och efterbehandling.

Alla aktörer i distributionskedjan har en roll att spela för att reducera textilprodukternas ekologiska fotavtryck. Först och främst alla tillverkare, eftersom betydande påverkan kan genereras under fiberframställning, färgning, tryck och efterbehandling; men även konsumenterna, eftersom miljön påverkas i hög grad även under användningsfasen. Merparten av den energi som förbrukas under en bomulls-T-shirts livscykel är kopplad till att den tvättas och torkas vid hög temperatur efter köpet. Dessutom slänger konsumenterna i EU uppskattningsvis hela 6,4 miljoner ton textilier varje år. Mot bakgrund av detta har många frivilliga initiativ utvecklats, eller är under utveckling, för att minska textiliernas ekologiska fotavtryck, särskilt för bomull och polyester. Återförsäljarna har varit snabba med att anamma olika initiativ på det här området. ”Marschen” mot mer hållbara textiler är i full gång.

Archroma, Algol Chemicals leverantör av textila prestandaförstärkare och färger, har utvecklat ett eget program som heter ONE WAY för att hjälpa fabriker och varumärkesägare att utveckla innovativa lösningar som både är mer ekologiska och ekonomiskt hållbara. För Archroma är slutmålet att erbjuda en snabb, mätbar och tillförlitlig metod för valet av kemiska produkter och processlösningar. Med ONE WAY-metoden väljer man kemikalier och produktionsprocesser på ett mycket systematisk sätt.

 
Ämnesområden:  Textilindustri