EU-domstolen ogiltigförklarade kommissions klassificering av titandioxid (TiO2) i vissa pulverformer som cancerframkallande ämne vid inandning

Artikel

Titandioxid är ett oorganiskt kemiskt ämne som används i form av ett vitt pigment, för sina färgande och täckande egenskaper i olika produkter, såsom allt från målarfärg till läkemedel och leksaker.

2020 antog EU-kommissionen en förordning (2020/217) som klassificerade titandioxid i vissa pulverformer som ett cancerframkallande ämne vid inandning baserat på ett yttrande från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté.

I november annullerade Tribunalen kommissionens beslut att klassificera titandioxid som ett potentiellt cancerframkallande ämne på grund av ”en uppenbart oriktig bedömning” av de använda studierna och för att det inte var baserat på en ”inneboende egenskap” i ämnet.

Beslutet att ogiltigförklara förordningen påverkar ämnets användning i vissa applikationer, som exempelvis färg, men påverkar inte användningen av titandioxid som tillsats i livsmedel och foder. Tillsatsen, som är listad som E171, är fortsatt förbjuden livsmedel och foder i EU.

Algol Chemicals pigmentportfölj innehåller titandioxid som används i ytbehandlingsindustrin. Produkterna är av högsta kvalitet och tillverkas av våra ansvarsfulla och pålitliga partners.

Källor

Tribunalens dom (Pressmeddelande nr 190/22)

European Food Safety Authority’s (EFSA) Safety assessment of titanium dioxide (E171) as a food additive

Mer information

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, tfn +358 50 588 0488.

Ämnesområden:  Färger