Aktuella trender i tvättmedels- och rengöringsmedelsindustrin 

Artikel

Tvättmedels- rengöringsmedelsindustrin spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin. Det beräknade värdet på tvättmedel för hushålls- och professionellt bruk samt hygiensektorn uppgick till 35 miljarder euro 2017, vilket motsvarade en tillväxt på 1,4 procent jämfört med föregående år. Industrin förväntas växa med ytterligare 1,2 procent per år till 2021.

 

Marknadsvärde 2017

 

Konsumentförsäljningen stod för 28,6 miljarder euro, vilket motsvarade cirka 80 procent av den totala omsättningen. Tvättmedel svarade för nästan hälften av konsumentförsäljningen (47,3%), ytbehandlingsprodukter för 21,2 procent, diskmedel för 15,4 procent och underhållsprodukter för 13,8 procent. Produkter för professionellt bruk svarade för 7,3 miljarder euro. Bland dessa stod vårdprodukter för 24,1 procent, mat, dryck och jordbrukssektorn för 19,7 procent, köks- och cateringsektorn för 19,3 procent, byggnadsunderhållssektorn för 11 procent och professionella tvättinrättningar för 8,9 procent.

Trender 2018 

Tre huvudtrender kan identifieras på rengörings- och tvättmedelsmarknaden vad gäller livsstil, produkterna i sig och marknaden.

Förändrade konsumentvanor, t.ex. ökande näthandel, har även förändrat konsumenternas förväntningar. Idag är en sund livsstil snarare regel än undantag och det märks även på att man är mer noga med hygienen hemma. Konsumenterna anser att ett rent hem och rena kläder är nästan lika viktigt som god hälsa. I takt med att könsrollerna suddas ut ytterligare, blir männen allt mer involverade i städningen och skötseln av hemmet. Samtidigt har kraven på bekvämlighet ökat och konkurrensen mellan lättanvända rengöringsprodukter har hårdnat. Ökande miljömedvetenhet har också gjort det populärare att tvätta kallt, vilket kräver tvättmedel som fungerar effektivt vid låga temperaturer.

Fräsch doft har blivit viktigare än vithet och koncentraten håller gradvis på att passera pulver både vad gäller tvätt- och diskmedel. Fokus på helheten är en allmän trend vad gäller produktförpackning, råmaterial och i detaljhandeln. Den trenden är baserad på omsorgen om miljön och strävan efter mer hållbara lösningar. I Sydeuropa bryr man sig mer om tvätt- och rengöringsmedlens miljövänlighet än i Norden. För konsumenterna handlar miljövänligheten främst om att förpackningen ska vara återvunnen eller återvinningsbar och att produkterna ska fungera vid låga temperaturer och inte skada miljön.

När det gäller globala marknadstrender ökar försäljningen av rengöringsmedel och hygienprodukter snabbare i Latinamerika än i Nordamerika och Europa där marknaderna redan är mättade och utrymmet för ytterligare tillväxt är litet. Egna märkesvaror har också blivit allt populärare på tillväxtmarknaderna tack vare konsolidering inom detaljhandelssektorn.

I Europa är det nästan omöjligt att öka marknaden. För att bevara sin konkurrenskraft måste företagen därför kunna styrka sin miljöpåverkan och minska den genom att förbättra produkternas innehåll, förpackning och transport. Samtidigt ska produkterna vara lätta att använda och ge utmärkta resultat – åtminstone lika bra som mindre miljövänliga alternativ. Ett sätt att styrka produkternas miljövänlighet är genom miljömärkning. 

Källor: Euromonitor, AISE


 
Ämnesområden:  Tvättmedel