Neutra - 10 tips för bättre luftkvalitet i dina stall

Artikel

Överallt där det finns djur finns det avföring och de lukter den drar med sig. Otrevlig lukt kan vara förödande för grannsämjan, för att inte tala om dess negativa inverkan på människans och djurens hälsa. Avföringen avger till luften ämnen som urinämne och ammoniak, som är frätande och kan medföra skador på hovarna och därtill öka risken för lunginflammation hos djuren. Gödseln innehåller också många parasiter, bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar hos både djur och människor. Att minska lukten kan ha en positiv effekt på dina hästars hälsa och därigenom även förbättra deras prestationer.

1. Tillräckligt utrymme

Det är viktigt att se till att hästar har tillräckligt utrymme både inomhus och utomhus. Om hästar på grund av dåligt väder eller en kall vinter måste stå inne längre perioder, är behovet av tillräckligt utrymme ännu större. Vid fint väder är det viktigt att hästarna får vara ute så mycket som möjligt och röra sig fritt omkring. Överbelastade hovar samlar på sig gödsel, luktar illa och torkar ut fortare. Ventilationssystem fungerar ofta inte optimalt om det tillgängliga utrymmet är otillräckligt.

2. Rengöringsrutiner

Ju mer gödsel hästarna producerar, desto svårare blir det för ventilationssystemet att rena luften och desto värre blir lukten. Regelbunden rengöring är det bästa sättet att hålla nere lukten. Mockning två gånger om dagen kombinerat med större veckorengöringar är ofta tillräckligt. Rätt rengöringsrutiner bidrar också till att desinfektionsmedel fungerar korrekt och på så sätt minskar risken för sjukdomar. Ett bra avlopp är också viktigt när stallet tvättas.

3. Tvätt- och desinfektionsmedel

Det är lätt att tro att desinfektionsmedel, till exempel klorkalk, är effektiva även om ytan inte rengjorts i förväg, men så är inte fallet. För att fungera ordentligt måste desinfektionsmedlen komma i kontakt med de bakterier och virus som kan orsaka sjukdom och dålig lukt. De tar inte av sig själva bort dålig lukt från gödsel och urin. För att säkerställa noggrann rengöring och desinficering bör man använda ett ytaktivt tvättmedel för att ta bort smuts och gödsel innan desinfektionsmedlet appliceras. Dessutom kräver alla desinfektionsmedel en viss tid innan de sköljs bort för att döda virus och bakterier.

4. Kompostering av gödsel

När gödsel bryts ned uppkommer det dålig lukt om det inte finns tillräckligt med syre i blandningen. Korrekt komposterad gödsel ska vara luktfri. En korrekt kompostering garanterar också att gödseln är mer hygienisk och att värdefulla näringsämnen inte släpps ut i miljön utan istället kan användas optimalt till växtodling. Tillsatser kan användas för att förbättra komposteringsprocessen.

5. Bra ventilation

Välplanerade stall ska ha ventilationssystem för att förhindra dålig lukt. Det rör sig om allt från passiva ventilationssystem med öppningsbara fönster i väggar och tak till aktiva ventilationssystem med fläktar. När du planerar ditt ventilationssystem är det viktigt att ta hänsyn till antalet djur i byggnaden. Det gäller särskilt vid kall väderlek, då ventilationen ofta minskas för att spara på värmen. Stallets dörrar och fönster ska så långt det är möjligt hållas öppna. I det finska klimatet är tiden utomhus ofta begränsad, och hästarna får stå inne ända upp till 12–22 timmar per dygn.

Förutom att testa ammoniakkoncentrationen i stallen är det av värde att övervaka förändringar i luftkvaliteten. I stall som inte har mekaniska ventilationssystem är luftkvaliteten ofta sämst på morgnarna, när fönster och dörrar har varit stängda och man ännu inte har mockat. Det innebär att hästarna har stått hela natten i stallet med dålig luftkvalitet och sovit på strö som varit indränkt i urin, som är en viktig källa till föroreningar.

6. Tillräckligt med strö

Strö av hög kvalitet, såsom halm eller spån, kan påtagligt minska den dåliga lukten. Ströet ska vara så absorberande som möjligt utan att damma. Absorberande strö skapar en behaglig och hälsosam miljö för hästarna. Tillsatser som binder ammoniak kan också spridas ovanpå ströet för att ytterligare förbättra luftkvaliteten och göra att gödseln brinner snabbare.

7. Tvättbara ytor

Även om trä ser trevligt ut och är billigt att använda, absorberar det dålig lukt och är svårt att desinficera ordentligt. Oavsett hur noga du tvättar porösa ytor kommer de över tid att absorbera dålig lukt som inte går att få bort. Trä drar också till sig bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar. Det är därför viktigt att alla träytor är målade för att skapa en yta som är lätt att tvätta. Alternativ till trä är betong, rostfritt stål och plast.

8. Räfsning av ströet

Hästens vätskebalans regleras av njurarna. I genomsnitt dricker en häst mellan 20 och 50 liter vatten om dagen – ibland ända upp till 60 liter. Ju mer hästen dricker, desto mer urin producerar den. Mängden vatten och urin varierar också med mängden protein, natrium och kalium i fodret. Hästar gödslar vanligen 5 till 15 gånger om dagen. Mängden urin är svårare att fastställa då stallet kan vara olika blött. En del djur föredrar ett visst ställe i boxen för sin gödsel och urin, vilket kan göra att det byggs upp en hög av gödsel där. Räfsar man ut gödselhögarna och de våta fläckarna torkar gödsel och urin fortare och lukten minskar.

9. Använd tillsatser

Ströets kvalitet kan förbättras genom användning av tillsatser som förbättrar absorptionen i ströet och förhindrar ansamling av ammoniakgas. Regelbunden rengöring av stallen, så mycket utevistelse som möjligt för hästarna och användning av strö med hög kvalitet minskar också den dåliga luktens inverkan på hälsan. Det är dock mycket svårt att helt eliminera lukten utan användning av tillsatser. De rekommenderas speciellt för stallar där man använder halmpellets, sågspån, kutterspån, spånpellets eller halm som strö liksom för stall med dålig ventilation. Resultaten av undersökningar i många stall i Finland stödjer användningen av tillsatser.

10. Hög foderkvalitet

Hästar ska få bästa möjliga näring. Dammfritt foder bör användas för att garantera en god luftvägshälsa. En balanserad foderstat är också viktig och bör ge tillräckligt med antioxidanter som är viktiga för hästens andningsvägar och lungor. För att minska dammängden bör höet doppas i vatten i cirka 20 minuter innan det ges till hästarna. Proteinhalten i fodret får inte vara för hög, eftersom stora mängder protein ökar mängden urinämne i urinen, vilket i sin tur ökar fuktigheten och den dåliga lukten i stallet.

Etablerandet av en bra luftkvalitet i stallen är viktigt för dina hästars välbefinnande. I nordeuropeiska klimat tvingas hästar ofta stå lång tid på stall. Ammoniakbildning, damm och mögel är förödande för luftvägarna hos både hästar och människor, och de kan på lång sikt vara mycket skadliga. Sammanfattningsvis är de viktigaste åtgärderna för att eliminera dålig lukt ordentlig rengöring, bra ventilation och rent strö. För bästa resultat bör tillsatser regelbundet användas för att binda från urinen frigjord ammoniak. Det kommer att påtagligt förbättra luftkvaliteten i stallen.

Lär dig mer om den inverkan luftkvaliteten i stallen har på hästarnas hälsa >>

Ämnesområden:  Miljöteknik