Forskningsresultat för Neutra

Artikel

Hästsektorn har en stark ställning inom finsk sport och rekreation. Cirka 3 500 företag i Finland är aktiva inom denna sektor och i landet finns det omkring 16 000 stall. Under 2016 sysselsatte den finska hästsektorn upp till 15 000 personer. Ridning var en hobby för omkring 170 000 finnar, och 220 000 personer var antingen aktiva i eller följde travtävlingar. Hästsektorn är verkligen big business med vadslagning på hästar på 234,1 miljoner euro år 2016.

Sommaren och hösten 2017 genomförde Neutra forskningsprojekt i sex olika stall med totalt 168 boxar. I dessa använde 76 sågspån som strö, 30 torv, 10 halm och 26 halmpellets. I ett stall användes både torv och halm, medan andra i sina 26 boxar varierade ströet efter säsong – spånpellets på vintern och sågspån på sommaren. I undersökningens kontrollstall (53 stycken boxar) användes torv. I de deltagande stallen testades Neutra i tre veckor. Under denna period rengjordes stallen två gånger dagligen och cirka 2 dl Neutra tillsattes varje gång vid behov.

Under studien använde man i de deltagande stallen tillsats av Neutra till ströet. Därefter bad man om feedback om produkten från stallen. I dessa noterade man en signifikant förbättring av inomhusluftens kvalitet, vilken särskilt märktes under arbete. De påpekade också att förbättringen av luftkvaliteten hade en positiv inverkan på arbetsmiljön. Luftkvaliteten förbättrades också under mockningen. Från stallen rapporterades att tillsatsen påskyndade komposteringen av gödseln. Produkten berömdes för att vara lättanvänd och för sin positiva inverkan på hästarnas hälsa och välbefinnande. Förlängningen av den tid hästarna kan användas är en uppenbar fördel för hästägarna och stallen.

Från de stall som testade Neutra rapporterade man att produkten bidrog till att eliminera dålig lukt, ökade välbefinnandet för hästar och stallpersonal och var ekologisk. Det faktum att produkten tillverkas i Finland påpekades också i samband med tillgängligheten. Produkten fick poäng mellan 8 och 10 av alla stall som deltog i studien.

Personer som arbetar i stallen gav också positiv feedback

Personer som arbetar i stallen gav också positiv feedback om produkten. De tyckte den var lätt att använda och att den inte innebar något merarbete. Stallpersonalen märkte att produkten effektivt eliminerade dålig lukt. Före testet frisattes ofta ammoniak till luften när man rengjorde stallen. Stallpersonalen fann att produktens sammansättning krävde lite extra försiktighet och att man skulle använda ansiktsmask och handskar när man spred den. De märkte att produkten var lätt och därför dammade rejält. Icke desto mindre kände de att användningen av produkten var mycket annorlunda jämfört med deras tidigare använda produkt och att de skulle rekommendera den till andra.

I ett av stallen där man använde sågspån som strö vistades hästarna utomhus varje dag från klockan 08 till 16. Stallpersonalen märkte ingen skillnad i luftkvaliteten på morgonen under dagar med låg temperatur. De fann emellertid att produkten var lätt att använda och gav den poängen 8. I stall där man använde spånpellets som strö fann man att produkten fungerade bra och signifikant förbättrade morgonluftens kvalitet i stallarna. Personal i ett av dessa stall rapporterade att det var lättare att andas i stallmiljön efter användning av tillsatsen. I kontrollstallen noterades ingen skillnad i inomhusluftens kvalitet. Torv anses vara ett effektivare strömaterial i stall när det gäller luftkvalitet. Torv är ett absorberande strö som också tar bort fukt ur luften. Det dammar också mindre än andra typer av strö. Av dessa skäl valdes ett stall där man använde torv som kontroll i denna undersökning. Kontrollstallen låg i en ny, hög byggnad med bra, naturlig ventilation (gravitationsventilation).

Resultaten av detta forskningsprojekt visar att de största fördelarna med att använda Neutra märktes i stall där man använde halmpellets, sågspån, kutterspån, spånpellets och halm som strö. Stall med lågt tak och de som använde naturlig ventilation (gravitationsventilation) och inte hade tillräckligt friskluftsflöde hade störst nytta av att använda produkten. Forskningen visade också att den viktigaste aspekten på strö är dess inverkan på höstarnas hälsa. Ströet ska vara hygieniskt, rent och absorberande. Dessa egenskaper har en direkt effekt på luftkvaliteten i stallen och därmed på välbefinnande och hälsa hos hästar, personal och ryttare. Forskningen visar också att ströets kvalitet kan förbättras med en tillsats. Neutra befanns öka ströets förmåga att binda fukt och förhindra frisättning av ammoniak.

Ämnesområden:  Miljöteknik