Kemisk industri

Algol Chemicals har ett omfattande sortiment av industrikemikalier för olika industribranscher. Våra experter hjälper dig att hitta de råvaror som lämpar sig för din produktion.

Våra flexibla logistik- och lagertjänster garanterar pålitliga leveranser. Dessutom utför vi REACH-registreringar av kemikalier som importeras från länder utanför Europa.

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.