Energiproduktion

Expertlösningar för energiproduktion och miljöskydd.

Vår portfölj innehåller ett brett sortiment av produkter för rening av rök- och avgaser, hantering av avloppsvatten och rening av oljeförorenade marker och vatten.

Rening av rökgaser

Reningskraven för trafikens och industrins rök- och avgaser har avsevärt skärpts under de senaste åren. Luftföroreningar, såsom kväve- och svaveloxidutsläpp, orsakar bland annat sjukdomar i andningsorganen och försurning av atmosfären. Algol Chemicals bidrar till livskvaliteten och miljöns tillstånd genom att leverera kemikalier för både små och stora ändamål. 

Exempel på ändamål:

  • Minskning av kväveoxider i rökgaser från trafiken och förbränningsanläggningar: ammoniakgas.
  • Ammoniakvatten som vi tillverkat vid produktionsanläggningen i Kvarntorp
  • Urealösningar
  • Syror, baser, neutraliseringskemikalier

 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.