Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

 

Nyheter 7.5.2020

Produktionen av palmolja har vuxit snabbt de senaste åren. I takt med att produktionen har ökat har även invändningarna mot den påverkan som palmoljeodlingar har på ekosystem och lokalbefolkning vuxit sig starkare.

Vi på Algol Chemicals vill medverka till att öka andelen ansvarsfullt producerad palmolja på marknaden.

Organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) grundades 2004 i syfte att förbättra produktionsmetoderna för palmolja och säkerställa spårbarheten hos palmoljeprodukter, från odling till slutprodukt. BM TRADA har som världens första certifieringsföretag godkänts att certifiera leverantörskedjor av palmolja. Den 25 juni 2019 gick Algol Chemicals Oy med i RSPO i medlemskategorin distribution, och tilldelades medlemsnummer 9-3241-19-000-00. Genom vårt medlemskap demonstrerar vi vårt åtagande att främja försäljning och marknadsföring av ansvarsfullt producerad palmolja inom alla våra marknadssegment.

De produkter i vårt utbud som innehåller palmolja kommer från våra långsiktiga partners Estichem (Finland), Kao Chemicals (Finland) och S.O.G.I.S. (Skandinavien).

Läs mer om RSPO >>