Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

Nyheter 27.2.2020

För att bestämma vår nuvarande nivå av kundnöjdhet genomförde ett externt forskningsinstitut en kundnöjdhetsundersökning bland ett slumpmässigt urval av våra kunder vid årskiftet 2019-2020.

Genom att använda en extern partner för att utföra forskningen ville vi se till att vi får den mest ärliga och konstruktiva feedbacken från våra kunder. Svaren samlades främst via telefonintervjuer. Enligt undersökningsresultaten är majoriteten av våra kunder redo att rekommendera vårt företag som partner.

Då vår verksamhet utvärderades i separata delar var våra kunder särskilt nöjda med kvaliteten på våra produkter, personalens serviceinställning, tillförlitligheten i våra leveranser och vår förmåga att hålla våra löften.

Vi är mycket tacksamma för all feedback vi har fått. Det hjälper oss att förbättra vår verksamhet ytterligare.

Nedan hittar du de adjektiv som våra kunder använde för att beskriva oss:

 

AC_Customer_Satisfaction_Survey_2020