Våra kunder tycker om oss

 

Nyheter 7.12.2017

För att förbättra vår servicenivå genomförde vi under hösten en kundbelåtenhetsundersökning genom ett externt forskningsinstitut. Undersökningen genomfördes med ett slumpmässigt urval av hela vår kundbas.

Genom att genomföra en extern undersökning ville vi se till att vi får den mest ärliga och konstruktiva feedbacken från våra kunder. Svaren samlades in genom onlineformulär och telefonintervjuer. Enligt undersökningsresultaten är huvuddelen av våra kunder antingen nöjda (42%) eller mycket nöjda (48%) med hela vår verksamhet.

Ordmolnet nedan representerar de adjektiv som våra kunder använt för att beskriva oss som ett företag. Vid utvärdering av vår funktion separat klarade vi oss bäst med företagsbild, produkt och service innovativitet, lokalisering och reklamationshantering. Utveckling behövs inom pris-kvalitet relationen, leveransen och kommunikationen i allmänhet. Vi kommer att fokusera oss på dessa saker ännu bättre i framtiden.

 

 

AC_Customer_survey_wordcloud_newsletter