TopTex B – längre livsängd för din asfalt

 

Nyheter 25.2.2016

Algol Chemicals har en spännande ny polymerprodukt för bitumen- och asfaltproducenter.

Produkten är särskilt framtagen i Sverige för att tillgodose kundernas behov. Toptex B tillverkas i Danmark och exporteras över hela världen.

Toptex B är en fast SBR-latexpolymer som utvecklats särskilt för att modifiera katjoniska bitumenemulsioner. När den blandas med en katjonisk asfaltemulsion får man en jämn homogen blandning.

Toptex B ger asfaltemulsionen bättre egenskaper i fråga om viskositetstemperatur, till exempel flöde och elasticitet. Det resulterar i högre draghållfasthet och bättre formbarhet vid lägre temperaturer och ökad viskositet vid högre temperaturer. Även bindemedlets vidhäftning till stenmaterialet förbättras, vilket minskar materialförluster vid enkel ytbehandling.

Vore det inte bättre med asfalt som håller längre än att dras med årliga investeringar?

För mer information, kontakta:

Sverker Welin (internationell försäljning)
+46 708 710 353
sverker.welin@algol.com