Resultat av kundnöjdhetsundersökning

Nyheter 21.12.2022

Under hösten genomförde ett oberoende undersökningsföretag en kundnöjdhetsundersökning bland ett slumpmässigt urval av Algol Chemicals kunder från alla våra marknadsområden.

Genom att ge ett oberoende undersökningsföretag i uppdrag att göra undersökningen ville vi inhämta ärlig och konstruktiv feedback från våra kunder. Feedbacken samlades in genom telefonintervjuer. Vi är glada över att kunna konstatera att kundnöjdheten har förbättrats avsevärt. Vår NPS (net promoter score) uppgick till 51, andelen ambassadörer (promoters) uppgick till 59 procent och andelen passiva (passives) till 34 procent.

Våra kunder beskriver oss, framför allt, som pålitliga och tillförlitliga. Bäst betyg fick vi på försäljningspersonalens serviceinriktade inställning, kvaliteten på den tekniska kompetensen och produktkvaliteten. För ansvar fick vi betyget 8,3 av 10. Miljöaspekter ansågs som viktigast i fråga om företagets samhällsansvar.

Baserat på feedback från undersökningen önskar våra kunder mer kommunikation om vår portfölj och våra tjänster, samt fler digitala tjänster. Vi kommer att fokusera på detta i vår kommande utveckling.

AC_Customer_Satisfaction_word-cloud_2022

Ordstorleken beror på antalet omnämnanden.

 

Kundnöjdhetsundersökningar genomförs årligen på Algol Chemicals.