Idag är digitalisering ett måste. Att lyssna på sina kunder likaså. Dessa två aktuella ämnen tar vår tyska leverantör Evonik på stort allvar.

 

Nyheter 1.11.2019
 
AC_Evonik_Distributor_workshop_0919

Idag är digitalisering ett måste. Att lyssna på sina kunder likaså. Dessa två aktuella ämnen tar vår tyska leverantör Evonik på stort allvar.

Det tyska specialkemikalieföretaget förbereder just nu utvecklingen av en ny distributionsportal och vill i samband med det ytterligare förbättra kundupplevelsen. Det finns många företag som just nu gör samma sak, men Evonik särskiljer sig genom att man involverar kunderna redan i utvecklingsprocessen. Algol Chemicals har fått förmånen att bli en av fem distributörer som ges möjlighet att påverka innehållet i den nya plattformen.

”Vi har redan genomfört fyra workshops tillsammans med våra distributörer – två i Europa och två i Asien – och en femte hålls i USA i slutet av oktober”, säger Kimberly Turck, Channel & Distribution Manager för Coatings Additives på Evonik.

”Vårt mål är att i slutet av november presentera en rekommendation för vår ledningsgrupp om hur arbetet ska gå vidare. Det jag kan säga redan nu är att vi kommer att rekommendera att man fortsätter med projektet. Vi vill erbjuda våra distributörer en smidig lösning: en enda plattform för att komma åt allt material de behöver. Just nu har vi flera olika portaler för olika syften. Det är naturligtvis ineffektivt och inget som våra partners önskar”, fortsätter Turck.

Om ledningen för Evonik godkänner projektet kan implementationen starta i början av 2020 och beräknas vara färdig vid slutet av sommaren, eller allra senast i slutet av Q3 2020.

”Vårt ambitiösa mål är att introducera portalen inom hela företaget för alla affärsområden inom Evonik. Det kan bli tufft, eftersom affärsområdena är separata finansiella enheter, men med kundernas bästa för ögonen så är en samlad portal den bästa lösningen för framtiden”, säger Turck.

Den nya portalen ger tillgång till orderhantering, utbildningsmaterial, recensioner, försäljningsdata och certifiering – allt från ett och samma ställe.

”Våra workshops har bekräftat våra antaganden, samtidigt som de även har gett nya idéer och perspektiv. Det har varit extra intressant att upptäcka att våra distributörer gör annorlunda prioriteringar än vi, och att prioriteringarna även skiljer sig baserat på företagens geografi och utvecklingsnivå”, berättar Turck.

”För Algol Chemicals har det varit ett privilegium att bli inbjudna som deltagare i Evoniks projekt. Att en stor spelare som Evonik är intresserad av vad vi tycker och ser oss som en innovativ föregångare visar på förtroende och att vi gör saker rätt”, kommenterar Jonas Fogelberg, Coatings and Polymers Business Unit Director på Algol Chemicals.

”Vi vidareutvecklar hela tiden våra egna digitala tjänster och arbetar med att förbättra vår kundupplevelse, så det är intressant att förstå vad våra leverantörer gör och hur våra kunder kan involveras i utvecklingsarbetet”, säger Fogelberg.