Hållbarhetsrapport 2023: Vi tar ett helhetsgrepp om hållbarheten


Nyheter 12.4.2024

Algolkoncernens hållbarhetsrapport 2023 har publicerats. I rapporten ger vi en sammanfattning av åtgärder och resultat för 2023, och beskriver våra kortsiktiga hållbarhetsmål. Detta är koncernens andra hållbarhetsrapport. Den fokuserar på bolag som är helägda av Algol.

– Att sammanställa en hållbarhetsrapport hjälper oss också att se vår verksamhet från delvis nya perspektiv, vilket ger oss incitament att utvecklas. Hållbar verksamhet är i många fall liktydigt med effektivare, stabilare och säkrare verksamhet. Samtidigt skapar hållbarhet möjligheter och visar vägen till framtida tillväxt, säger Alexander Bargum, vd för Algolkoncernen.

Viktiga värden för Algols hållbarhetsarbete 2023:

– Närvaro vid utbildning i informationssäkerhet för medarbetare: 96,5 % (2022: 45,8 %)
– Algol Chemicals tillämpar dubbel väsentlighetsanalys, med fokus på klimat- och säkerhetsfrågor
– Underskriftsfrekvens för Algols uppförandekod bland leverantörer: 77,6 % (2022: 72,1 %)
– Gransknings- och målsättningsdiskussioner:   94,2 % (2022: 92,9 %)
– Återvinning av avfall: 55,97 % (2022: 49,52 %)
– Säkerhetsobservationer: 2262 (mål: 1460)


Ytterligare information:
Tor Edgren, hållbarhetschef, +358 50 525 7625, tor.edgren@algol.fi
Tuulikki Suihkonen, kommunikationschef, +358 50 346 7248, tuulikki.suihkonen@algol.fi

Algol i korthet

Algol är ett familjeföretag och en koncern som är verksam i många branscher – med mer än 130 års erfarenhet av internationell handel. Våra dotterbolag importerar, marknadsför och tillverkar produkter för industrin samt för hälso- och sjukvård. Dessutom erbjuder Algolkoncernens bolag tjänster relaterade till sina affärsområden, som konstruktion, skräddarsydda leveranslösningar och installations-, underhålls- och utbildningstjänster. Vi bygger en framgångsrik och hållbar framtid för våra partners. Algol har nästan 500 anställda experter i tio länder.