Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

Nyheter 6.4.2020

Vi stöder Finlands industri och strävar efter att på alla sätt möjliggöra kundernas fortsatta verksamhet trots undantagstillståndet.

Vi levererar råvaror och produkter till många företag och sammanslutningar som är viktiga för samhällets funktion. Under det undantagstillstånd, som vi nu lever och arbetar i, är det speciellt viktigt att trygga en fortsatt verksamhet.

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten i alla våra arbetsuppgifter och på våra verksamhetsställen. För tillfället rekommenderar vi att alla anställda, vars uppgifter så tillåter, jobbar på distans.

I arbetsuppgifter där distansarbete inte är möjligt fäster vi särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna kan utföras också under coronapandemin. Vi har gett cheferna anvisningar om att påminna de anställda om korrekta arbetssätt för att hålla en hög hygiennivå också medan man utför sina arbetsuppgifter. Dessutom följer våra anställda specialanvisningarna för varje verksamhetsställe.

Vi har förberett oss på eventuella störningar 

Vårt företag tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser. Coronapandemins effekter på våra råvaru- och materialleveranser har tills vidare varit små och vi har kunnat leverera nästan alla beställningar. Vi har ändå förberett oss på att störningar kan uppträda i leveranskedjorna och logistiken för vissa produkter.

Vi följer noggrant med utvecklingen på marknaden och de beslut som påverkar våra huvudmäns leveranser. Vid eventuella långvariga förseningar kontaktar vi våra kunder direkt.

Trots coronapandemin betjänar vår kundtjänst och försäljning normalt.

Våra kontaktuppgifter:

Se försäljningens kontaktuppgifter.

Fyll i kontaktblanketten.