Den första hållbarhetsrapporten från Algolkoncernen har publicerats

Meddelande 6.4.2023

Algol-koncernens hållbarhetsrapport för 2022 har publicerats. Koncernen publicerar nu för första gången en hållbarhetsrapport. Rapporten omfattar de bolag som är helägda av koncernen. Hållbarhetsrapporten har sammanställts i enlighet med GRI:s standard (Global Reporting Initiative).

Hållbarhetsarbete har bedrivits i Algol-koncernen under en längre tid och arbetet har de senaste åren varit en ännu starkare del av strategierna och den praktiska verksamheten i koncernens dotterbolag. Kortsiktiga hållbarhetsmål har definierats för samtliga bolag inom Algol-koncernen för perioden 2022–2024. Algol-koncernen har också åtagit sig att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling i sin verksamhet.

"Jag är mycket glad över att vår koncerns första omfattande hållbarhetsrapport är klar. Rapporten ger en utmärkt bild av hur Algol är och hur vi vill vara. Att upprätta en hållbarhetsrapport hjälper oss också att se vår verksamhet ur nya perspektiv, vilket i sin tur hjälper oss att utvecklas", säger Alexander Bargum, vd för Algol-koncernen.

Läs rapporten: Algol Group’s Sustainability Report for 2022.

Mer information

Tor Edgren, Group Sustainability Manager, Algol Oy, tel. +358 50 525 7625
Nina Hedberg, Communications Manager, Algol Oy, tel. +358 50 533 5426 

Algol i korthet

Algol är ett finskt familjeföretag som är verksamt inom många branscher. Vi samverkar med ett globalt nätverk av partners på ett ansvarsfullt sätt och vi har nästan 130 års erfarenhet. Våra lösningar förbättrar kvaliteten inom industriproduktion och säkerställer smidig drift. Inom hälso- och sjukvården främjar Algols lösningar förutsättningarna för ett hälsosamt liv.

Algol-koncernen hade omsättning på 233 miljoner euro år 2022. Vi har nästan 500 anställda i tio länder. Algol Chemicals ingår i Algol-koncernen.