Betydande minskning av koldioxidavtrycket* med ISCC PLUS-certifierad förnybar och biocirkulär ammoniak** från Algol Chemicals 

Meddelande 6.10.2023

Algol Chemicals är det första företaget i Norden som under 2023 börjat leverera biocirkulär och förnybart ammoniak- och ammoniaklösning baserat på massbalansmetoden i enlighet med ISCC PLUS-certifieringssystemet. Det ökade fokuset kopplat till klimatförändring samt konsumenternas efterfrågan på miljövänligare produkter kommer att bli allt tydligare under de kommande åren. Algol Chemicals kan nu hjälpa sina finska och övriga skandinaviska kunder att minska sin miljöpåverkan med hjälp av hållbara produkter. 

Med ISCC PLUS-certifierad förnybar och biocirkulär ammoniak går det att minska koldioxidavtrycket* med 70–100 % jämfört med traditionellt producerad ammoniak (detta minskar koldioxidavtrycket* från ca 2 kg CO2 / kg N till mycket nära koldioxidneutral produktion). 

– Vi är glada att meddela att vi nu kan leverera ISCC PLUS-certifierad förnybar och biocirkulär ammoniak till våra kunder som sätter stort värde på att minska sitt koldioxidavtryck*. Val av ISCC-certifierad ammoniak betyder val av biobaserade material. Det är ett ansvarsfullt beslut som främjar hållbar utveckling, säger Peter Martens, affärsenhetschef för Algol Chemicals.

Den förnybara och biocirkulära ammoniaken används i många tillämpningar, som metallbehandling, NOx-avskiljning vid kraftverk och förbränningsanläggningar, i olika kemiska processer, för pH-justering i fermenteringsprocesser etc. 

De ISCC PLUS-certifierade produkterna kommer att finnas tillgängliga på den finska och skandinaviska marknaden från och med juni 2023, och utgör ett stort steg mot mer miljövänliga lösningar med betydligt lägre koldioxidavtryck. Det långsiktiga målet är att eliminera koldioxidavtrycket till 2050.

Hållbarhetsmål är en integrerad del av affärsstrategin

Algol Chemicals har definierat kortsiktiga hållbarhetsmål för 2022–2024. Målen baseras dels på den väsentlighetsbedömning som gjordes i slutet av år 2021, dels på Algol-koncernens hållbarhetsmål. Målen ligger också i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Med dessa mål och med vårt växande utbud av mer hållbara produkter kan vi uppfylla våra intressenters förväntningar. Det är viktigt att vi gör vår del för att hjälpa våra kunder att uppnå sina ansvarsmål, säger Kalle Kettunen, VD för Algol Chemicals.

*Information kring reduktion av koldioxidavtrycket baseras på information/beräkningar erhållna av vår levernatör
**Massbalansmetoden

Mer information

Peter Martens, affärsenhetschef för Algol Chemicals, tfn +45 9394 8282.
Kalle Kettunen, VD för Algol Chemicals, tfn +358 40 558 5478.

Algol Chemicals i korthet

Algol Chemicals kopplar samman tillverkare av industriella råvaror med industrikunder genom att erbjuda mervärdestjänster, skräddarsydda leveranser och expertkunskap om produkter. Tusentals globalt anskaffade, REACH-kompatibla produkter levereras till våra kunder direkt från lokala lager. Algol Chemicals erbjuder sina tjänster till över 3000 industriföretag i Norden och Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Indien. Algol Chemicals ingår i Algolkoncernen.