Algol Chemicals tilldelas hållbarhetsutmärkelsen EcoVadis Gold

Nyheter 23.5.2023

EcoVadis, världens största utfärdare av hållbarhetsbetyg för företag, har tilldelat Algol Chemicals betyget Gold. Tidigare har företaget legat på bronsnivå, men betygen har nu förbättrats, särskilt när det gäller etik och hållbara inköp.

"Vår första EcoVadis-bedömning, som gav oss en bronsmedalj, visade att det finns utrymme för förbättring, särskilt när det gäller dokumentation, statistik och kommunikation kopplat till vårt hållbarhetsarbete", säger Päivi Autiovuori, HSEQ Team Leader inom Algol Chemicals.

De åtgärdsförslag som vi får inom ramen för EcoVadis-bedömningarna är ett värdefullt verktyg för kontinuerlig förbättring. Baserat på de tidigare inkomna åtgärdsförslagen prioriterades nu frågor om hållbara inköp och kommunikation.

“Algol-koncernen publicerade sin första hållbarhetsrapport i år, vilket utan tvekan bidrog positivt till vår värdering. Vi är glada över guldmedaljen och det är flera lag som har samarbetat för att vi skulle nå dit. Arbetet fortsätter med hela organisationens styrkor som drar åt samma håll", säger Autiovuori.

EcoVadis är världens största utfärdare av hållbarhetsbetyg för företag. Bedömningen bygger på internationella hållbarhetsstandarder, bland dessa Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. Aspekter som utvärderas är Miljö, Etik, Arbetsrätt och Mänskliga rättigheter samt Hållbara inköp. Sedan Algol Chemicals gick med i EcoVadis har företaget dragit nytta av rekommendationerna för utveckling av hållbarhet i leveranskedjan.

Mer information

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, tfn +358 50 588 0488

Algol Chemicals EcoVadis Rating Certificate 2023

AC - PIC - Ecovadis_2023_1200x627