Algol Chemicals tecknar distributionsavtal med UPM Biochemicals för biobaserade förnybara funktionella fyllmedel

Meddelande 15.3.2023

Från början av 2024 kommer Algol Chemicals produktsortiment att omfatta förnybara funktionella fyllmedel som levereras av UPM Biochemicals. Dessa kan användas till exempel i plast- och gummitillämpningar. Produktprover finns redan tillgängliga för testning och försök, men kommersiella volymleveranser kommer att inledas först i början av 2024.

Algol Chemicals har tecknat ett distributionsavtal med UPM Biochemicals som omfattar försäljning av förnybara funktionella fyllmedel i Finland, Skandinavien och Baltikum.

Mot mer miljövänliga och återvinningsbara material

UPM Biochemicals förnybara funktionella fyllmedel (RFF – Renewable Functional Fillers) är tillverkade av ansvarsfullt inköpt lövved från regionala, hållbart förvaltade skogar. Det nya fyllmedlet är ett hållbart alternativ till fossilbaserat och mycket CO₂-intensivt kimrök och kiseldioxid och till andra fyllmedel. För närvarande finns det knappast några andra liknande fyllmedel som uppfyller marknadens krav på hållbarhet.

Lagstadgade krav och konsumentpreferenser för mer miljövänliga produkter utgör drivkrafter även inom gummi- och plastindustrin, och tendensen är att fossilbaserade material ersätts med förnybara alternativ. RFF-fyllmedel är lämpliga för många elastomerer, termoplaster av typerna TPE och TPV samt plasttillämpningar. De är perfekta för fordonstätningslister, slangar, tätningar, inre och yttre plastdelar och andra industriella gummitillämpningar.

Förutom att vara miljövänliga är RFF-fyllmedel också återvinningsbara. Färgen på polypropener som innehåller RFF förblir stabil från en återvinning till nästa. Färgpigmentet i den svarta plasten som används i sådana produkter reflekterar nära infraröd strålning (NIR), och kan därmed identifieras i sorteringssteget.

"För att ge våra kunder ännu bättre service ökar vi antalet alternativ med grönare profil i vårt produktsortiment. UPM:s förnybara funktionella fyllmedel är ett utmärkt exempel på detta, och vi ser vårt samarbete som mycket viktigt," säger Kalle Kettunen, VD för Algol Chemicals.

Mer information

Kalle Kettunen, VD, Algol Chemicals, tel. +358 40 558 5478, kalle.kettunen@algol.com.