Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

 

Nyheter 29.11.2016

SQAS är ett system för utvärdering av säkerhet, kvalitet och miljöaspekter hos europeiska logistikföretag och kemikaliedistributörer. Syftet med frågorna i utvärderingen är att utreda hur väl företaget följer principerna i Responsible Care-programmet i praktiken. I en utvärdering som genomfördes år 2016 fick Algol Chemicals 90 poäng av 100, medan branschgenomsnittet ligger kring 80. Utvärderingen har gjorts hos totalt 253 kemikaliedistributörer i Europa.

Algol Chemicals verksamhet är klart bättre än branschgenomsnittet särskilt inom följande områden:

 

BEDÖMNINGSOMRÅDE

VÅRA POÄNG (MAX 100)

BRANSCHGENOMSNITT

efterlevnad av lagar

100

72

utbildning

100

93

riskhantering

98

82

kontinuerlig utveckling

92

74

samhällskontakter

75

53

 

- Det enda området där vi låg en aning under genomsnittet var krishantering med 79 poäng (branschgenomsnittet är 83). Vi kommer i år att utveckla vår krishanteringsförmåga bland annat genom att i december delta i Hazard-projektets räddningsövning, berättar Algol Chemicals kvalitets- och miljöchef Maaret Karlsson.

Mer information:

Responsible Care-programmet i praktiken

Hazard-projektets mål