Algol Chemicals köper indisk distributör

 

Nyheter 25.1.2016

Algol Chemicals har idag förvärvat den indiska distributören Dynamic Orbits Advisory Private Limited.
Dynamic Orbits är en betydande kemikaliedistributör baserad i Delhi i Indien. Företaget fokuserar på tre segment – Polymers, Coatings och Life Science – och erbjuder dessutom sourcing och regulatoriska tjänster med anknytning till REACH-registrering. Dynamic Orbits har enheter i Delhi och Mumbai.

”För oss är detta en unik möjlighet att få in en fot på den snabbt växande distributörsmarknaden i Indien. Dynamic Orbits är känt för sina förstklassiga tjänster, sin kompetenta och engagerade personal och sin omfattande produktportfölj”, säger Algol Chemicals verkställande direktör Juha Jokinen. ”Dynamic Orbits är Algol Chemicals andra förvärv under de senaste 12 månaderna. Vårt mål är att fortsätta utöka och utveckla vår verksamhet inom kemikalie- och råvarudistribution.”

”Vi på Dynamic Orbits är entusiastiska över det nya partnerskapet. Algol är ett respekterat namn inom den europeiska kemikaliebranschen. Vi har en stark position i ett område med stark ekonomisk tillväxt och tror att denna affär kan bli en vändpunkt för vår tillväxtstrategi”, säger Dynamic Orbits grundare BL Bajaj.

”Expansionen till Indien är en historisk milstolpe för oss, men vi ser det också som en naturlig del av våra tillväxtambitioner. Samtidigt fortsätter vi fokusera på att stärka och utöka verksamheten på våra befintliga marknader. BL Bajaj har tillsammans med personalen på Dynamic Orbits byggt upp en mycket framgångsrik verksamhet. Vi är tacksamma för förtroendet och för att vi nu kan fortsätta med detta arbete”, säger Alexander Bargum, verkställande direktör för Algolkoncernen och styrelseordförande för Algol Chemicals.

Dynamic Orbits är idag ett helägt dotterbolag till Algol Chemicals och förändringen kommer varken att påverka kund- och leverantörsrelationerna eller Dynamic Orbits personal.