Algol Chemicals fusionerade affärsenheterna Baltics och Ukraine & Belarus – Juris Avotins utsedd till den nya affärsenhetens ledning

Nyheter 21.3.2023

Algol Chemicals fusionerade två av sina affärsenheter, Baltics-enheten och Ukraine & Belarus-enheten, med start den 1 mars 2023. Juris Avotins har utsetts till direktör för den nya affärsenheten Business Unit Baltics, Ukraine and Belarus och inledde sin nya tjänst i början av mars. 

Juris Avotins rapporterar till VD Kalle Kettunen och är dessutom ledamot i Algol Chemicals ledningsgrupp.

Före arbetet hos Algol arbetade Juris Avotins på Stora Enso som försäljningsdirektör för Baltikum. Juris har dessutom över 20 års erfarenhet av kemikaliedistribution på Polystylex och Telko, där han har haft flera ledande befattningar.

Mer information

Kalle Kettunen, CEO, Algol Chemicals, tel. 040 558 5478.