Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

 

Nyheter 15.11.2016

Egentliga Finlands räddningsverk ordar tillsammans med sina samarbetspartner en storolycksövning vid Åbo hamn den 7 december 2016 kl. 9.00–11.30. Övningen äger främst rum vid Tallink Silja-terminalen och områden i Västra Hamnen. Under övningen kan i dessa områden observeras ofarlig rökbildning och där rör sig fler utryckningsfordon än vanligt.

 

tarkkailija_800

Under övningen simuleras en kemikalieolycka och den har planerats utifrån de olycksrisker som uppdagats i Åbo hamns säkerhetsbeskrivning.  I övningen deltar utöver räddningsverket även Åbo hamn, Algol Oy, Tallink Silja, polisinrättningen i Sydvästra Finland, Åbo stad, Åbo nödcentral, Åbo universitet, Affärsverket för akutvården och jouren, försvarsmakten, regionförvaltningsbyrån och ISS Security. Övningen är också en del av HAZARD-projektet (utveckling av säkerheten i hamnarna i Östersjöområdet).

Mer information:

Kari Kummunsalo, ledande brandinspektör för övningen, tfn 040 128 5340 eller kari.kummunsalo@turku.fi
Miikka Toivonen, ansvarig brandinspektör för HAZARD-projektet, tfn 040 620 5473 eller miikka.toivonen@turku.fi

Information om HAZARD-projektet>>

Algol Chemcals Åbo, säkerhetsinformation

Algol Chemicals säkerhetsutbildningar

Foto: Egentliga Finlands Räddningsverk/ Maria Nykyri