Ansvar i Algol Chemicals

Vi följer Algolkoncernens policy för ansvar och affärsprinciper som definierar etiska principer för verksamheten av alla enheter och anställda. Därtill har vi förbundit oss att följa programmet Responsible Care – Ansvar & Omsorg som gäller kemikaliehandeln och kompletterar vår koncerns policy för företagsansvar. 

Algol Chemicals affärsområden är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark. 

Vårt mål är att kontinuerligt utveckla vår verksamhet samt förebygga och eliminera risker på så sätt att de inte orsakar skada för människor, miljö eller egendom. Vi följer upp och mäter kontinuerligt även det hur vi har uppnått detta mål. 

Vi tar hand om våra produkter från början till slut. Vi tar miljö- och säkerhetsaspekterna noggrant i beaktande vid lagring, hantering och transportering av kemikalierna. Vi säkerställer att produkterna som vi levererar är säkra att hantera, transportera och använda. Därtill ser vi till att återanvändningen av förpackningarna utvecklas och att de används effektivt där det är möjligt. Vi säkerställer att avfallet som uppstår slutförvaras enligt bestämmelserna.

Vi upprätthåller och utvecklar vår personals kompetens med hjälp av systematisk utbildning så att varje anställd känner till betydelsen för sitt eget arbete i kvalitets-, miljö- och säkerhetsärenden. 

Vi svarar gärna på alla frågor om vår verksamhet. Läs mer om vårt företagsansvar på webbplatsen för Algolkoncernen (på engelska eller på finska). 

 

Certificat