Vad innebär Brexit för kemibranschen?

Artikel

Vid folkomröstningen 2016 röstade en majoritet av britterna, om än en knapp sådan, för att lämna den Europeiska unionen. Under de månader som har gått sedan dess har det inte getts något tydligt svar på frågan om hur det ska ske, eller vilka villkor som ska gälla för utträdet.

Eftersom Storbritannien för närvarande är bunden av EU:s kemikalieförordning, den så kallade Reach-förordningen, har resultatet av folkomröstningen skapat oro bland de olika aktörerna inom kemibranschen. De många debatterna och omröstningarna som har gjorts i parlamentet har inte resulterat i något annat än att förlänga den stora osäkerhet som branschen står inför.

Enligt Cefic (European Chemical Industry Council) är Storbritanniens bidrag i genomsnitt 9 % (46,3 miljarder euro) av de 28 EU-staternas totala kemikalie försäljning på 531 miljarder euro. EU:s kemikalie export till Storbritannien är ungefär 22,3 miljarder euro, medan EU:s kemikalie import från Storbritannien är totalt 20,3 miljarder euro.

Brexit kommer att ha en enorm påverkan på företag inom alla branscher och på båda sidor av Engelska kanalen. Under de senaste två åren har EU-27 och UK förhandlat om det avtal som ska fastställa villkoren för Storbritanniens utträde från EU. Utträdesavtalet är en central del av processen eftersom det sätter ramarna för utträdet och bestämmer de villkor som ska gälla under övergångsperioden fram till slutet av 2020. Eftersom förhandlingarna mellan parterna har gått så trögt finns det nu en risk för att Storbritannien lämnar EU utan något avtal. Inom kemiindustrin är många nu oroliga för att en avtalslös Brexit kommer att ge företagen för lite tid att förbereda sig, något som kan leda till stora ekonomiska störningar.

Den utbredda oron inför Brexit har två huvudsakliga orsaker: påverkan på ländernas handelsrelationer samt kemikalieförordningen Reach. Vad gäller Reach så poängterar Cefic att om Storbritannien efter Brexit ställs utanför Reach så betyder det att företag på båda sidor av engelska kanalen måste duplicera befintliga registreringsskyldigheter för UK-Reach. Detta hade dels minskat den internationella konkurrenskraften hos kemiföretag i både EU och Storbritannien, men framför allt medför det risker för att de regler som skyddar hälsa, säkerhet och miljö kommer att skilja sig åt mellan parterna.

Konsekvenserna av Storbritanniens utträde från EU för företag kommer att bero på deras roll i leveranskedjan enligt kemikalielagstiftningen. När ett företag som verkar inom Storbritannien blir ett icke-EU-företag kommer rollen hos deras distributörer och användare nedströms i leveranskedjan i många fall att förändras till att bli importörer i EU.

Efter Brexit får inte ämnen som kräver Reach-godkännande längre användas baserat på godkännanden som ges leverantörer i Storbritannien. Dessa ämnen får endast användas baserat på godkännanden som ges leverantörer som är baserade i medlemsstater inom EU/EES, i annat fall måste alltså användaren själv ansöka hos ECHA om EU-godkännande.

Tillverkare och beredare som är baserade i Storbritannien kan överföra sitt godkännande till en enda representant som är baserad inom en av de kvarvarande 27 medlemsstaterna i EU eller EES. Tillverkarna kan även överföra sitt godkännande, eller pågående ansökan om godkännande, till en ny enda representant baserad inom en av de kvarvarande 27 medlemsstaterna i EU eller EES.

Däremot kan inte importörer baserade i Storbritannien överföra sitt godkännande till en enda representant inom EU-27/EEA. Många tillverkare baserade i UK har redan överfört delar av sin tillverkning till EU-27, eller har inlett förberedelser för att kunna göra det vid behov.

Vi på Algol Chemicals har kontaktat alla våra leverantörer baserade i Storbritannien för att säkerställa smidiga leveranser efter Brexit. Om Brexit realiseras kommer det förmodligen att orsaka vissa leveransförseningar, men i övrigt är tillgängligheten på produkter från Storbritannien säkrad så att företag kan fortsätta verka som vanligt. De av våra leverantörer som är baserade i Storbritannien har åtagit sig att fortsätta efterleva EU:s regler vad gäller exempelvis Reach, BPR och CLP (säkerhetsdatablad och produktmärkning) även efter Brexit.

 

Ämnesområden:  Kemisk industri