Vad är LANXESS’ Ningbo-process?

Artikel

Första kvartalet 2016 startade LANXESS världens modernaste fabrik för produktion av röda järnoxidpigment i Ningbo, Kina. Fabriken är designad för att uppfylla de senaste miljökraven och förutom produktion av röda järnoxidpigment har man även kapacitet att mala och mixa pigment. LANXESS oorganiska affärsenhet producerar röda pigment genom den patenterade metoden ”Ningbo Process” – en nyutvecklad metod framtagen av LANXESS som höjer ribban vad gäller resursutnyttjande och produktkvalité. LANXESS valde namnet ”Ningbo Process” för att understryka Ningbos vikt för hela branschen inom röda järnoxidpigment: metoden är överlägset bäst både vad gäller miljömässig hållbarhet och produktkvalité. Dessutom står namnet som symbol för LANXESS’ åtagande i Kina och är ett sätt att tacka Ningbo Chemical Park för det starka stöd man fått under fabrikens hela planerings- och byggprocess.

Enligt LANXESS fanns det flera viktiga skäl till att ta fram en ny process, främst att de processer man tidigare använde inte levde upp till de krav som ställdes på färgspektrum och miljöpåverkan.

LANXESS driver en Laux-process i Tyskland: det är världens största produktionsanläggning för järnoxid. Metoden är en föregångare i effektivt resursutnyttjande och i det höga tillvaratagandet av den värme som skapas av de kemiska reaktionerna. Slutresultatet är högkvalitativa röda pigment, men man lyckas inte producera röda pigment som har en mer uttalat gulaktig ton. Penniman Red-processen fyller delvis den luckan eftersom man kan få fram de mer gulaktiga färgerna – men ur miljöhänseende är den processen inte så lyckad. LANXESS tog sig an utmaningen att utveckla en egen process som inte kompromissar vare sig med kvalité, hållbara produktionsmetoder eller effektivt resursutnyttjande.

Ningbo-processen är en av de mest hållbara processerna, inte bara för att det är den första som bygger in omfattande utsläppsrening för att ta bort kväveoxider – inklusive utsläppen av lustgas – utan framför allt på grund av det sofistikerade kontrollsystemet som styr hela processen och avsevärt begränsar själva uppkomsten av skadliga avfallsgaser. De återstående avfallsgaserna omvandlas till salpetersyra i ett komplext system och återförs sedan till processen som en råvara. Dessutom bidrar en kombination av processoptimeringar, modern anläggningsteknik och värmeåtervinning till att sänka energibehovet. Tack vare ett effektivt vattenreningssystem med bland annat biologisk denitrifikation, ultrafiltrering och omvänd osmos kan nästan allt processvatten återanvändas i produktionen.

Bortsett från miljöskyddsåtgärderna skiljer sig Ningbo-processen från den traditionella Penniman Red-processen genom att den ger möjlighet till detaljerad kontroll av bildningreaktionerna, förändrad syntes av utgångsmaterialen för pigmentbildande samt särskilda sekvenser för de individuella produktionsstegen. Dessutom integreras i processen delar av utfällningsprocessen med natriumhydroxid för att få högsta möjliga kvalité på pigmenten.

Fördelar med Ningbo-processen

I grund och botten handlar det om att den nya, förbättrade Ningbo-processen kan producera allt: från mer gulaktiga pigment till mellan- och mörkröda pigment. Processens största styrka ligger i det väldigt röda, gulutfällda spektrumet. Det är en färgskala som inte kan uppnås med exempelvis Laux-processen. Produkter som tillverkas med LANXESS’ nya process uppvisar väldigt goda bearbetningsegenskaper och hög dispersionsförmåga, vilket gör de röda nyanserna särskilt intressanta att använda i färger och lacker. Dessutom kan processen producera pigment som är rödare än något annat kommersiellt tillgängligt järnoxidpigment.

Tack vare den väldigt flexibla produktionsprocessen kan LANXESS inte bara täcka in de klassiska gulaktiga färgerna från Penniman Red- och Copperas-processerna, utan även skapa nya färgrymder som tidigare inte varit möjliga att uppnå med någon av de etablerade metoderna. Det är därför möjligt att tillverka pigment som har ett starkare rött inslag än något annat kommersiellt tillgängligt pigment.

Användningsområden för röda Ningbo-pigmen

Färger och lacker kommer att vara det primära användningsområdet för LANXESS’ nya röda pigment tillverkade med Ningbo-processen. Andra tillämpningar är också tänkbara, exempelvis färgsättning av plast, papper och byggmaterial. De nya pigmenten kan också användas i en mängd olika tekniska applikationer, särskilt de – som exempelvis katalys – som kräver högrena järnoxider med begränsad spridning på partikelstorleken.

Algol Chemicals är sedan länge distributör av järnoxidpigment från LANXESS i Finland, Sverige och Baltikum. LANXESS’ hållbarhetsengagemang är i linje med Algol Chemicals värderingar, och vi är entusiastiska över de nya röda pigmenten.

 
 
Ämnesområden:  Färg Färger