Silika löser många industriella utmaningar

Artikel

I flera branscher är det vanligt att man använder ingredienser i pulverform. God flytförmåga är en förutsättning för att pulver ska kunna hanteras korrekt, doseras exakt och lätt tömmas ut från en silo. Många pulver har – på grund av tryck eller omgivande miljö – en tendens att bilda klumpar under lagring eller transport.

Silika är en av de mångsidigaste industriella hjälpmedlen som används bland annat för att öka flytförmågan hos substanser i pulverform, förhindra klumpbildning och minska den elektrostatiska laddningen av pulver. Med hjälp av silika kan man även tillhandahålla flytbara pulver av klibbiga vätskor, reglera vätskornas reologi och förbättra effektiviteten hos skumdämpande medel. Egenskaperna kan anpassas för att möta behoven i olika industrier från livsmedels- och foderindustrin till metall- och kemiskindustri.

 

Silica_table

Silikan i vår portfölj kommer från vår långtida tyska partner Evonik, en ledande global producent av special silika. Sortimentet omfattar hundratals livsmedelsgodkända silikakvaliteter för olika användningsområden och behov.