Miljömärkta tvättmedel och rengöringsprodukter

 

Artikel

Begrepp som ”livscykeltänkande”, ”cirkulär ekonomi” och ”hållbar utveckling” är på allas läppar idag - och på goda grunder. Med det nuvarande tempot kommer många av planetens naturtillgångar inte räcka ens till nästa sekel. I Finland räckte våra naturtillgångar fram till april, efter det har vi konsumerat mer än vad naturen har kunnat förnya. Lyckligtvis vidtas aktiva åtgärder för att minska överkonsumtionen och alltfler företag tar hållbar utveckling på allvar i sin verksamhet och sitt utbud.

En av de mest populära miljömärkningarna i Norden som syftar till att främja hållbar utveckling och minska konsumtionen av råmaterial är den nordiska miljömärkningen Svanen. En standard som ställer strikta krav på produktionen med avseende på energiförbrukning, vilka typer av kemikalier som används och förpackningen. Samtidigt främjar den användningen av koncentrerade produkter. För att uppfylla kraven för att bli Svanenmärkt måste produkten vara ofarlig för konsumenterna, förenlig med högsta standard och fungera minst lika bra och lika länge som andra liknande produkter.

EU Ecolabel är ett led i EU-kommissionens handlingsplan avseende hållbar utveckling och tillverkning med målet att reducera konsumtionens och produktionens skadliga effekter på miljön, hälsan, klimatet och naturtillgångarna. Liksom Svanenmärkningen är syftet att främja försäljning av produkter med hög miljöskyddsstandard. För att få EU Ecolabel måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet och vara lika effektiva som konventionella produkter. Endast 10 till 20 procent av produkterna inom respektive kategori förväntas uppfylla kraven.

Tack vare den offentliga debatten och olika miljömärkningar är även konsumenterna mer välinformerade idag. Den nya lagen om offentliga upphandlingar och konsessionsavtal i Finland främjar att miljöaspekter och miljömärkningar, som Svanen och EU Ecolabel, beaktas i offentliga upphandlingar. Exempelvis kan upphandlingskontoren nu kräva att produkter och tjänster som offereras har en särskild miljömärkning.

Miljömärkena ger företagen en möjlighet att sticka ut och profilera sig som det miljövänliga alternativet, vilket gör att de blir mer konkurrenskraftiga i offentliga upphandlingar och kan öka sina marknadsandelar.
Vi på Algol Chemicals bidrar till att stödja hållbar utveckling genom att delta i projekt för cirkulär ekonomi och ständigt leta efter nya miljövänliga leverantörer och produkter för att expandera vår portfölj ytterligare.

 
Ämnesområden:  Tvättmedel