Kundcentrerad inställning till Incoterms

Artikel

Huvudsyftet med Incoterms (International Commercial Terms, eller internationella handelsvillkor) är att ge en enhetlig, konsekvent och korrekt tolkning av leveransvillkoren i kommersiella avtal. De valda leveransvillkoren utgör en viktig del av avtalet mellan säljare och köpare.

Tack vare Incoterms kan aktörer från olika länder – även om lagstiftning och regelverk skiljer sig åt – använda tydliga och entydiga formuleringar för att korrekt och rättvist fördela de kostnader och risker som är förenade med varuleveranser.

Bägge parter i ett försäljningsavtal måste i förväg komma överens om vilken Incoterm som gäller genom att uttryckligen ange det i avtalet. Villkoren kan kompletteras med fler delar om parterna så önskar.

Omfattning och funktion för respektive Incoterm skiljer sig åt genom fyra så kallade ”moment”:

  • Vem betalar transportkostnaderna?
  • Var någonstans sker leveransen?
  • När övergår risken från säljare till köpare?
  • Hur fördelas de skyldigheter som leveransen ger upphov till?

Varför har Algol Chemicals valt att använda vissa fördefinierade kontraktsvillkor vid försäljning av varor?

Goda kundrelationer är en central del av Algol Chemicals verksamhet, och det är anledningen till att vi har valt Incoterms som bygger långsiktiga relationer med våra kunder. I ett samtal med Anssi Kiviniemi, Algol Chemicals logistikchef, blir det snabbt tydligt att Incoterms inte så mycket handlar om kostnader och vem som ska stå för dem, utan snarare om hur man vårdar och stärker det ömsesidiga förtroendet och välviljan mellan parterna.

”Incoterms anses ofta vara en del av logistiken, men de är lika centrala för den affärsmässiga överenskommelsen som pris och betalningsvillkor”, förklarar Kiviniemi. Han fortsätter: ”Logistik är en verksamhet som utförs enligt vad som avtalas. Det går inte att ändra villkoren när avtalet väl är undertecknat. Det händer alldeles för ofta att de parter som har tecknat ett kommersiellt avtal inte riktigt förstår innehåll eller skillnad mellan olika kontraktsvillkor, och det blir lätt olustigt om något skulle gå fel.”

Det finns många Incoterms som påminner om varandra för den oinsatte. Ett bra exempel är Incoterms CPT (Carriage Paid To, transport betald till angiven plats) och DAP (Delivery at place, levererat på angiven plats) där i båda fallen transporten betalas och arrangeras av säljaren till den plats som anges i avtalet. Men när det kommer till överföring av risk och skyldigheter är det stor skillnad mellan de två. DAP är långt mer fördelaktig och tydligare för köparen om något oväntat inträffar.

På Algol Chemicals har vi 125 års erfarenhet av att hantera och lagra kemikalier, liksom att arrangera transporter över hela världen. Vi prioriterar era behov högst. Vi tror på att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, liksom med de transportföretag vi väljer att samarbeta med.

 
Ämnesområden:  Kemisk industri