Tuotevalikoiman ja toimitusketjun kehittäminen osana kestävämpää kehitystä

Artikkeli

Algol Chemicals pyrkii osana vastuullisuusstrategiaansa uudistamaan tuotevalikoimaa kestävämpään suuntaan. Uusien tuotteiden valinnassa otetaan huomioon useita näkökohtia, esimerkiksi tuotteen hiilijalanjälki ja kiertotalous. Myös tuotteiden toimittajia arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta. Valituiksi tulevat ne, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset.

“Osana vastuullisuusstrategiaamme kartoitamme jatkuvasti uusia tuotteita yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Tavoitteenamme on lähivuosina tarjota asiakkaille yhä enemmän vaihtoehtoja vihreämpiin valintoihin”, Algol Chemicalsin HSEQ-asiantuntija Päivi Autiovuori kertoo.

Tärkeänä osana yhtiön vastuullisuusstrategiaa Autiovuori mainitsee myös liiketoimintariskien aiempaa vieläkin tarkemman arvioinnin. 

“Riskien arviointia on liiketoiminnassa tehty aina, mutta nyt meidän tulee ottaa entistä tarkemmin huomioon ulkoisten ilmiöiden vaikutukset toimintaamme. Luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvat häiriöt tuotantoon ja kuljetuksiin saattavat vaikuttaa tuotteidemme toimitusvarmuuteen”, Autiovuori sanoo ja jatkaa:

“Voimme esimerkiksi joutua hyvinkin nopealla aikataululla etsimään vaihtoehtoisia tai uusia lähteitä raaka-aineille, jotta asiakkaidemme odotukset ja tarpeet voidaan täyttää.”

Myös yhteistyökumppaneiden valintaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään allekirjoitettua liiketoimintaperiaateasiakirjaa (Supplier CoBC).

“Huomioimme arvoketjun ja meillä on ohjeistus ja periaatteet yhteistyökumppaneiden valintaa ja arviointia varten. Arvioimme tuotteiden toimittajia myös vastuullisuusnäkökulmasta ja valitsemme ne, jotka täyttävät asiakkaidemme vaatimukset paitsi kattavan tuotedokumentaation myös yritystoiminnan vastuullisuuden suhteen”, Autiovuori kertoo.

Vastuullisuusraportti julkaistaan ensi keväänä

Asiakkailta saatu palaute ja erilaiset vastuullisuusarvioinnit ovat toimineet hyvänä ohjenuorana vastuullisuusstrategian suunnittelussa ja työn kehittämisessä. Arviointiraportit ovat vahvistaneet yhtiön itsekin tunnistamaa tarvetta julkaista vastuullisuusraportti.

“Nyt ensimmäistä kertaa julkaistavan vastuullisuusraportin avulla voimme tuoda kootusti ja selkeämmin nähtäville asioita, joita meillä on tehty niin ympäristö-, sosiaalisen- kuin taloudellisen vastuun alueella. Yhtäältä raportti kertoo yhteistyökumppaneillemme, mitä olemme tähän mennessä jo tehneet ja toisaalta, mitä meiltä voi tulevaisuudessa odottaa. Lisäksi se toimii henkilöstölle sisäisenä vastuullisuuskäsikirjana sekä johtamisen välineenä”, Autiovuori toteaa.

Algol Chemicalsin vastuullisuusraportti julkaistaan keväällä 2023 osana Algol-konsernin vastuullisuusraporttia.

Lisätietoja

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, p. 050 588 0488.

Tutustu Algol Chemicalsin vastuullisuustyöhön

Tagit:  Vastuullisuus